Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Báo chí cần làm tốt chức năng tuyên tuyền, định hướng dư luận

Cập nhật 19:06 17-03-2023

(Thanhuytphcm.vn) - “Hoạt động báo chí, xuất bản TPHCM năm 2022 đã có nhiều khởi sắc và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TPHCM”. Thông tin được lãnh đạo TPHCM đánh giá tại hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra vào sáng 17/3.

Lãnh đạo TPHCM đề nghị, báo chí phải luôn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, chính trị; thực hiện tốt nhiệm vụ đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vào cuộc sống; làm tốt chức năng định hướng dư luận. Đồng thời, các cơ quan báo chí xuất bản cần đầu tư cho các nguồn lực về con người, ứng dụng công nghệ 4.0, đáp ứng yêu cầu đa phương tiện trong thời đại báo chí mới. Trong đó, việc chuyển đổi số trong cơ quan báo chí xuất bản là yêu cầu bắt buộc.

Thực hiện: Tâm Phúc - Hải Dương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo