Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi TPHCM năm 2022

Cập nhật 20:11 21-04-2022

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 21/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi TPHCM năm 2022.

Phát biểu khai mạc hội thi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phạm Đức Hải nhấn mạnh, công tác giảng dạy, học tập lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp phát triển của đất nước, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng lý luận, tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân. Việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý luận chính trị tại Trung tâm Chính trị TP Thủ Đức và các quận, huyện là một trong những yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng, giúp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội hiểu và nắm vững chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng làm theo, góp phần đưa các nghị quyết của Đảng đi vào đời sống xã hội đạt hiệu quả cao.

Hội thi Giảng viên lý luận chính trị giỏi TPHCM năm 2022 diễn ra trong 2 ngày từ ngày 21 đến 22/4/2022 với sự tham gia của 22 thí sinh là những giảng viên chuyên trách, đang giảng dạy các chương trình lý luận chính trị tại các Trung tâm chính trị TP Thủ Đức và các quận, huyện.

Minh Ngọc - Trung Dũng

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo