Thứ Ba, ngày 16 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Nâng cao trách nhiệm nêu gương, năng lực lãnh đạo của Đảng xứng đáng với niềm tin của Nhân dân

Cập nhật 22:52 16-10-2020

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục phiên làm việc. Các đại biểu nghe trình bày các báo cáo tham luận làm rõ về nhiệm vụ, giải pháp, bám sát 26 chỉ tiêu mà Đại hội sẽ biểu quyết.

Các nội dung tham luận đều cho thấy sự đồng thuận cao của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân là nhân tố quan trọng góp phần vào kết quả phát triển chung của TPHCM thời gian qua. Đây cũng là tiền để để góp phần hoàn thiện Báo cáo chính trị; Đề ra các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ sát hợp với tình hình thực tế, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong ngày 16/10, các đại biểu thảo luận tại tổ về yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, ứng cử, đề cử nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trâm Anh – Anh Tuấn – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo