Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Xã hội

Phân cấp ủy quyền theo Nghị quyết 54: Hiệu quả từ sự chủ động, nâng cao trách nhiệm cho địa phương

Cập nhật 22:50 17-06-2019

(Thanhuytphcm.vn) - Thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, TPHCM ban hành quyết định 4712 vào ngày 20/1/2018 về việc ủy quyền cho các Sở, ngành, UBND các quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TPHCM.

Việc phân cấp, ủy quyền được xem đã tạo cú hích trong sự chủ động của các đơn vị, giảm bớt việc chờ đợi của người dân đối với một số thủ tục, quy định mà trước đây phải phụ thuộc vào quyết định của UBND TPHCM. Điều quan trọng là các đơn vị, sở ngành từ việc được ủy quyền đã tăng tính trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành những phần việc nằm trong thẩm quyền quyết định.

Gần một năm triển khai việc phân cấp, ủy quyền của UBND TPHCM đối với sở, ngành, UBND quận, huyện, những kết quả đạt được đã rõ ràng và tính hiệu quả ở từng lĩnh vực được ủy quyền vì vậy cũng được nâng lên. Việc phân cấp, ủy quyền đối với UBND quận, huyện, sở ngành chính là động lực quan trọng để phát huy hơn nữa tính trách nhiệm do dân, của dân vì dân. Đó cũng chính là nền tảng vững chắc để xây dựng hình mẫu của đô thị thông minh trong tương lai.

Nhật Minh – Anh Tuấn – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo