Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Việc học tập Bác trở thành công việc thường xuyên, đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất

Cập nhật 07:18 28-09-2019

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 27/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề “Kinh nghiệm sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trong 3 năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ. Các cơ quan, đơn vị, quận, huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng kế hoạch, có nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, đột phá gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết luận tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê nhấn mạnh, các đơn vị cần quan tâm và thực hiện tốt hơn, để việc học tập phải đạt sự thẩm thấu, gắn với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tăng cường kiểm tra, giám sát để việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Nhật Minh – Anh Sa – Anh Tuấn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo