Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”

Cập nhật 09:59 30-11-2022

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Viện Hàn lâm Khoa học xã hội tổ chức Hội thảo quốc gia “Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới”.

Tại điểm cầu TPHCM có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cùng 150 đại biểu đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Thành ủy TPHCM, lãnh đạo các ban, sở, ngành, Hội văn học, nghệ thuật của TPHCM và một số tỉnh, thành lân cận; các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa; giảng viên, nghiên cứu viên và sinh viên tiêu biểu của các trường đại học, học viện thuộc khối văn hóa trên địa bàn TPHCM…

Các ý kiến tham luận cũng như thảo luận tại hội thảo nhất trí đánh giá việc xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa là vấn đề hệ trọng nhưng không mới, đã được Đảng, Bác Hồ nhiều lần đề cập, khẳng định và có sự tiếp nối, bổ sung, hoàn thiện từng bước trong các văn kiện, nghị quyết…

Trâm Anh – Minh Trường – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo