Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Chính trị

Tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TPHCM là phù hợp, đã phát huy được hiệu quả

Cập nhật 21:05 13-10-2023

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 13/10, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi dự chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đã phân tích những kết quả đạt được; đồng thời cho rằng, qua kết quả triển khai từ 1/7/2021 ở cấp TP, ở TP Thủ Đức, ở 16 quận và 249 phường ghi nhận những mặt được tích cực. Đó là hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đã được nâng lên; công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức có sự chuyển biến tích cực, dù có 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 và dành thời gian cho phục hồi là chủ yếu.

Bên cạnh đó, tổ chức bộ máy đã được tinh gọn, bước đầu đã khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã được nâng lên về phẩm chất, tinh thần phục vụ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi đề nghị, tiếp tục tập trung xây dựng chính quyền các cấp, các cơ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh chuyên nghiệp, hiệu quả để bộ máy chính quyền, hệ thống hành chính, nền công vụ phải theo kịp, phải phục vụ và kiến tạo cho sự phát triển của TP.

Thực hiện: Trâm Anh – Nguyễn Bích – Minh Trường

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo