Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Xã hội

Phát hiện ngăn chặn, xử lý ngay từ đầu đua xe trái phép

Cập nhật 09:23 26-12-2020

(Thanhuytphcm.vn) - Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất cả nước, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng của Việt Nam. Tuy nhiên, với dân số đông và người nhập cư ngày càng tăng nên tình hình tội phạm đang diễn biến phức tạp.

Trong những năm qua, công tác phòng chống tội phạm luôn được Thành ủy, UBND TP quan tâm, chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện một cách quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu rõ ràng; Lực lượng Công an TP đã chủ động nắm, phân tích dự báo kịp thời tình hình, xu hướng, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để triệt phá được nhiều đường dây, tổ chức lớn; Phòng ngừa phát hiện đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, không để xảy ra khủng bố, biểu tình, gây rối an ninh trật tự... trên địa bàn TP trước, trong và sau đại hội

Trâm Anh – Anh Sa – Minh Trường

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo