Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Chính trị

“Lấy dân làm gốc”: Bài học vẫn vẹn nguyên giá trị cho đến nay

Cập nhật 16:05 02-09-2020

(Thanhuytphcm.vn) - Tư tưởng “Nước lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tư tưởng vì Nhân dân, vì con người. Dựa vào dân, tin vào lực lượng, trí tuệ của Nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân là tạo nên sức mạnh đoàn kết và thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng.

Chính vì thế mà chúng ta đã có một Cách mạng tháng Tám thành công, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa vào ngày 2/9/1945, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Website Thành ủy TPHCM có cuộc phỏng vấn PGS.TS Phan Xuân Biên, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Thành ủy TPHCM về giá trị “Lấy dân làm gốc” trong xây dựng chính quyền.

Trâm Anh – Tuấn Anh – Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Kinh tế

Văn hóa

Môi trường - Đô thị

Giao thông - Hạ tầng

Hồ Chí Minh - Nhìn từ thế kỷ 21

Thông báo