Cập nhật 16:10 04-10-2023

Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tại TPHCM năm 2023-2024.

Cập nhật 10:22 01-09-2023

Phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn, chống quan điểm sai trái để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Trong cuộc đấu tranh để bảo vệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh-hệ thống tư tưởng mang ý nghĩa và giá trị thời đại, thì việc đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn là một trong những giải pháp quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay. Vấn đề này luôn là cốt yếu nhằm thống nhất những nhận thức chưa đúng, đồng thời phản bác sự xuyên tạc nhằm hạ thấp, phủ nhận những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới.

Cập nhật 16:48 24-08-2023

[Video] Giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 24/8, Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Đến dự có Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính ủy Quân khu 7; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải. Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP chủ trì hội nghị.

Cập nhật 21:55 17-08-2023

Trước hết phải tự phê bình

Phát biểu tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở: Hết sức tránh tình trạng “Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người” để cảnh báo, phòng ngừa "căn bệnh" rất đáng lo ngại này trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đây vừa là một biểu hiện, đồng thời là một trong những nguyên nhân dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...

Cập nhật 19:21 11-08-2023

[Video] LLVT Quân khu 7 tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch

(Thanhuytphcm.vn) - Nhận thức sâu sắc việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ sống còn, liên quan trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 luôn chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT Quân khu. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Cập nhật 14:26 06-08-2023

Hiểu đúng bản chất quyền lực tối thượng ở Việt Nam là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc

Gần 80 năm qua, kể từ ngày lập quốc theo chế độ mới đến nay, việc thực thi quyền lực nhà nước của chúng ta ngày càng đúng đắn, tốt đẹp hơn, vì sự tối thượng là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Do đó, nếu “nhà dân chủ” nào không hiểu bản chất vấn đề, cố ý đánh đồng giữa hiện tượng và bản chất, đánh tráo khái niệm giữa sự tha hóa quyền lực của một bộ phận cán bộ với mục tiêu, bản chất thực thi quyền lực tối cao thuộc về nhân dân của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, là điều đáng phải phê phán.

Cập nhật 13:00 03-08-2023

Phát huy lực lượng chính trị nòng cốt trong tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 3/8, Quận ủy quận Tân Phú tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; 3 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet, mạng xã hội.

Cập nhật 21:06 02-08-2023

Soi xem mình được mấy “dám”?

Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần "7 dám" là quan điểm chỉ đạo được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị Quân ủy Trung ương 6 tháng đầu năm 2023. Quán triệt, thực hiện tinh thần “7 dám” vừa là giải pháp rất quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội, vừa góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Cập nhật 12:45 23-07-2023

Đấu tranh đẩy lùi thái độ bàng quan, dao động về tư tưởng xã hội chủ nghĩa

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng ta khẳng định: “Đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử”.

Cập nhật 16:14 13-07-2023

Lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng Internet, mạng xã hội

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 13/7, Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII, 3 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy; quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư.

Cập nhật 11:40 08-07-2023

Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 7/7, Quận ủy quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; 3 năm thực hiện Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội.

Cập nhật 20:54 05-07-2023

Bóc mẽ cái gọi là giải thưởng dành cho người âm ỉ chống phá Việt Nam

Chúng ta luôn trân trọng quá khứ, trân trọng những người góp phần làm nên giá trị Việt Nam, nhưng chúng ta cũng lên án việc làm sai trái của những ai đi ngược lại tương lai tốt đẹp của dân tộc. Người Việt rất ân nghĩa, ân tình: “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Thế hệ đi trước đã “trồng” cây độc lập tự do, thế mà có những kẻ vô lương đi “chặt” cây ấy thì tất nhiên chúng ta phải lên án thì mới phần nào xứng đáng với tiền nhân. Còn nếu cứ dửng dưng, bàng quan thì lại là có lỗi, thậm chí đó cũng là một cách tiếp tay cho kẻ xấu và các thế lực thù địch, phản động chống phá cách mạng Việt Nam.

Cập nhật 19:35 29-06-2023

Tăng cường công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/6, tại Trung tâm Văn hóa thành phố Thủ Đức, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức giao ban công tác văn hóa, văn nghệ Quý 2 và triển khai nhiệm vụ công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị.

Cập nhật 22:02 28-06-2023

Triển khai hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng toàn diện, có hiệu quả

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 28/6, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Thành ủy TPHCM về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tiếp đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi.

Cập nhật 18:36 25-06-2023

Bài 4: Báo chí ở Việt Nam hiện nay không bị kiểm duyệt

(Thanhuytphcm.vn) – Hiểu theo nghĩa chung nhất, kiểm duyệt là hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí đối với các sản phẩm báo chí, thông qua việc đọc/xem/nghe và quyết định cho phép đăng, phát hay không hoặc đăng, phát như thế nào (nguyên vẹn hoặc bị cắt gọt, xử lý…). Ở Việt Nam, chế độ kiểm duyệt được thực hiện rộng rãi dưới chế độ thực dân và thời kỳ đế quốc Mỹ xâm lược. Khi đó, các tờ báo, tạp chí, các chương trình phát thanh… đều phải được mang đến cơ quan kiểm duyệt để họ đọc và cho phép in, phát sóng; trong trường hợp họ không đồng ý nội dung, chi tiết nào thì họ “đục” bỏ trên bản in thử hoặc bản thảo đó, đồng thời có khi còn buộc tờ báo phải ghi các chữ “TYĐB" (tự ý đục bỏ!). Trên thực tế, dưới chế độ cũ, xuất hiện nhiều trường hợp báo phát hành với loang lổ dấu đục bỏ, có khi là tiêu đề, tên tác giả, một vài câu/đoạn, thậm chí có khi nguyên bài viết.

Thông báo