Cập nhật 11:47 23-06-2024

Lạm quyền tự do ngôn luận cũng là một biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị

Việc hiểu đúng tự do ngôn luận không chỉ là tôn trọng quyền lợi cá nhân mà còn là sự nhận thức về trách nhiệm đạo đức và pháp luật trong việc sử dụng quyền này. Tự do ngôn luận không phải là tự do tùy tiện phát ngôn mà là một trách nhiệm được thực hiện theo các chuẩn mực pháp lý và đạo lý, qua đó góp phần bảo đảm an ninh tư tưởng-văn hóa và giữ vững ổn định trật tự xã hội.

Cập nhật 22:07 13-06-2024

Giữ gìn sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng (tiếp theo và hết)

Chính nhờ có kỷ luật của Đảng nghiêm minh, các đảng viên nghiêm túc, tự giác chấp hành mà trong suốt 94 năm qua, Đảng ta đã vượt qua mọi thử thách hiểm nghèo và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Cập nhật 21:51 13-06-2024

Giữ gìn sự nghiêm minh kỷ luật của Đảng - Bài 1

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến đánh thì chỉ như một người, đó là nhờ có kỷ luật”[1]. Chính nhờ có kỷ luật của Đảng nghiêm minh, các đảng viên nghiêm túc, tự giác chấp hành mà trong suốt 94 năm qua, Đảng ta đã vượt qua mọi thử thách hiểm nghèo và lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Cập nhật 09:31 09-06-2024

“Có vào, có ra”, “có lên, có xuống” không phải là “khủng hoảng thượng tầng”

Những thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam đều xuất phát từ tình hình và nhiệm vụ cách mạng; từ yêu cầu về tiêu chuẩn của từng chức danh và sự gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng, kỷ luật Đảng, các Kết luận, Quy định của Đảng, gần nhất là Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới…

Cập nhật 14:44 06-06-2024

Tiếp tục lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm xuyên tạc, sai trái

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 6/6, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; giao ban quý 1 năm 2024.

Cập nhật 21:12 01-06-2024

“Nhận vơ” thành tích, đùn đẩy trách nhiệm - căn bệnh trầm kha, mối nguy cho Đảng - Bài 2: Chặt đứt "nọc độc" căn bệnh trầm kha (Tiếp theo và hết)

Bệnh “nhận vơ” thành tích, đùn đẩy, lo sợ trách nhiệm như virus độc hại, gặm nhấm, để lại trăm thứ hệ lụy dai dẳng.

Cập nhật 21:06 01-06-2024

“Nhận vơ” thành tích, đùn đẩy trách nhiệm - căn bệnh trầm kha, mối nguy cho Đảng - Bài 1: Nhận diện những dạng thức mới của căn bệnh trầm kha

“Nhận vơ” thành tích nhưng khi tập thể, cá nhân có khuyết điểm thì lại đùn đẩy, lo sợ trách nhiệm. Đây là căn bệnh nguy hại bởi nó là giặc “nội xâm”, một loại “giặc từ bên trong”, gây chia rẽ đoàn kết, kìm hãm sự phát triển, làm giảm sút sức sống, uy tín, ngăn cản bước tiến sự nghiệp cách mạng của Đảng ta. Nguy hại là căn bệnh này đang lây lan trong phong cách làm việc của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Trị bệnh “nhận vơ” thành tích, đùn đẩy, lo sợ trách nhiệm vừa là công việc cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài của Đảng hiện nay.

 
Cập nhật 20:41 14-05-2024

Vững niềm tin, có lý luận sắc bén để phản bác những quan điểm sai trái, thù địch

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 14/5, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức hội nghị đánh giá, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Cập nhật 21:58 06-05-2024

Ổn định chính trị - Vốn quý để phát triển đất nước

Đối với đất nước ta, ổn định chính trị là tài sản vô giá. Điều này đã được minh chứng qua kết quả của gần 40 năm đổi mới, ổn định chính trị là nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế đất nước, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cập nhật 13:41 30-04-2024

Sao còn vấn vương tấm áo lỗi thời?

Ngót nửa thế kỷ từ Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, song những luồng tư tưởng gợi lại tàn tích chiến tranh, kích động hận thù vẫn ẩn hiện đâu đó trong đời sống của các cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Điều đó đòi hỏi thế hệ ngày nay càng phải thể hiện trách nhiệm lớn hơn nữa trong việc phản đối những gì đi ngược lại với chính sách hòa hợp dân tộc mà Đảng, Nhà nước ta đang nỗ lực thực hiện.

Cập nhật 20:45 07-04-2024

Kiên trì, kiên định bảo vệ đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bài 3: Ba điều cốt yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân (Tiếp theo và hết)

Để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh vạch trần những luận điệu xuyên tạc, giả dối, gạt bỏ những luồng thông tin xấu độc làm ô nhiễm môi trường tinh thần của xã hội, chúng ta cần giữ vững niềm tin khoa học, bồi dưỡng tình cảm cách mạng và trau dồi bản lĩnh chính trị. Đó là ba điều cốt yếu để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân.

Cập nhật 20:41 07-04-2024

Kiên trì, kiên định bảo vệ đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bài 2: Thực tiễn đổi mới của Việt Nam khẳng định giá trị, sức sống đường lối chính trị của Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam là ngọn cờ tập hợp và dẫn dắt dân tộc ta vững bước đi theo con đường đã chọn: Độc lập dân tộc và CNXH, thể hiện sự vững vàng về lập trường, quan điểm, về phương hướng, đường lối chính trị đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta, trung thành một cách sáng tạo với lý tưởng, mục tiêu XHCN của Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cập nhật 20:37 07-04-2024

Kiên trì, kiên định bảo vệ đường lối chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam -Bài 1: Sự phát triển lý luận chính trị và bản lĩnh sáng tạo của đảng chân chính cách mạng

Hơn 94 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đồng hành và lãnh đạo dân tộc, nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách để làm nên những chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến và những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Điều đó có cội nguồn sâu xa từ nền tảng lý luận khoa học, cách mạng, đường lối chính trị đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cập nhật 19:57 19-03-2024

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Nhân dân trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 19/3, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM tổ chức tọa đàm về công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội.

Cập nhật 21:06 15-03-2024

[Audio] Tổ nòng cốt bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

(Thanhuytphcm.vn) - Cụ thể hóa hướng dẫn của Hội Cựu chiến binh TPHCM về việc xây dựng mô hình “Mỗi chi hội là một trận địa, mỗi hội viên là một chiến sĩ tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội”, Hội Cựu chiến binh Quận 3 đã thành lập 12 “Tổ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, với 92 hội viên nòng cốt, có trình độ lý luận chính trị, trải qua những chức danh quan trọng trong Đảng đã nghỉ hưu, trở về sinh hoạt trong Hội Cựu chiến binh tại địa phương.

Thông báo