Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022

Cập nhật 10:37 09-03-2006

Diễn văn khai mạc Đại hội
Cập nhật 09:57 09-03-2006

Diễn văn bế mạc Đại hội

Thông báo