Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4 Khóa IX (Nhiệm kỳ 2005 – 2010)(Đại hội bầu, xếp theo A, B, C)

(Xếp theo thứ tự A, B, C…)

--------------------

1. Đồng chí NGUYỄN THỊ CÚC

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

2. Đồng chí VÕ TRỌNG DẦN

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận 4

3. Đồng chí LÊ KIM DUNG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận 4

4. Đồng chí TRẦN TIẾN DŨNG

Trưởng phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao quận 4

5. Đồng chí NGUYỄN TIẾN ĐẠT

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 4

6. Đồng chí TRẦN THỊ THU HÀ

Trưởng Phòng Tư pháp quận 4

7. Đồng chí LÊ THỊ HẰNG

Phó Chánh án Tòa án Nhân dân quận 4

8. Đồng chí NGUYỄN VĂN HIỂN

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

9. Đồng chí LÝ TẤN HÒA

Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch HĐND phường 4

10. Đồng chí NGUYỄN THỊ HỒNG

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 4

11. Đồng chí NGUYỄN HÙNG

Giám đốc Trung tâm Thể dục - Thể thao quận 4

12. Đồng chí HỒ THẾ HÙNG

Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch HĐND phường 10

13. Đồng chí LÊ THỊ THANH HƯƠNG

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

14. Đồng chí MAI THỊ KHA

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

15. Đồng chí NGUYỄN TƯỜNG LONG

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận 4

16. Đồng chí ĐỖ THỊ TRÚC MAI

Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch HĐND phường 12

17. Đồng chí HỒ

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Quận ủy

18. Đồng chí TRƯƠNG MINH NHỰT

Thành ủy viên/ Bí thư Quận ủy/ Chủ tịch HĐND quận

19. Đồng chí HUỲNH VĂN NỞ

Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

20. Đồng chí NGUYỄN ĐÌNH PHÚC

Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch HĐND phường 16

21. Đồng chí TRẦN PHƯƠNG

Trưởng phòng Tài chính kế hoạch quận 4

22. Đồng chí TRẦN HOÀNG QUÂN

Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường quận 4

23. Đồng chí NGUYỄN ĐỊNH QUỐC

Bí thư Quận đoàn 4

24. Đồng chí NGUYỄN THỊ THANH TÂM

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

25. Đồng chí BÙI THANH TÂN

Giám đốc Ban QLDAKVĐT & XD quận 4

26. Đồng chí HUỲNH THẾ THẠCH

Chánh Văn phòng Quận ủy

27. Đồng chí LƯU VĂN THÀNH

Trưởng Phòng Giáo dục quận 4

28. Đồng chí NGUYỄN ĐỨC THẮNG

Trưởng phòng Nội vụ quận 4

29. Đồng chí NGUYỄN THANH THẮNG

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận 4

30. Đồng chí NGUYỄN QUYẾT THẮNG

Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch HĐND phường 6

31. Đồng chí LÂM TẤN THI

Trưởng Công an quận 4

32. Đồng chí VŨ HOÀNG TIẾN

Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận 4

33. Đồng chí VỎ VĂN TRUNG

Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 4

34. Đồng chí NGUYỄN ANH TUẤN

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 4

35. Đồng chí PHẠM MINH TUẤN

PCT Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Q.4

36. Đồng chí NGUYỄN VĂN TƯỜNG

Phó Bí thư Quận ủy / Chủ tịch UBND quận 4

Thông báo