Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4 Khóa IX (Nhiệm kỳ 2005 - 2010) (Đại hội bầu, theo bảng)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trương Minh Nhựt

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy

2

Mai Thị Kha

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

3

Nguyễn Văn Tường

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận 4

4

Lê Kim Dung

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Quận 4

5

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

6

Lâm Tấn Thi

Trưởng Công an Quận 4

7

Võ Văn Trung

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận 4

8

Nguyễn Thị Cúc

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

9

Lê Thị Thanh Hương

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

10

Hồ

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Quận ủy

11

Nguyễn Quyết Thắng

Bí thư Đảng ủy phường 6

12

Nguyễn Tiến Đạt

Phó Chủ tịch UBND quận 4

13

Nguyễn Đức Thắng

Trưởng Phòng Nội vụ quận 4

14

Võ Trọng Dần

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận 4

15

Nguyễn Thị Hồng

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 4

16

Nguyễn Định Quốc

Bí thư Quận Đoàn 4

17

Lưu Văn Thành

Trưởng Phòng Giáo dục quận 4

18

Trần Tiến Dũng

Trưởng Phòng Văn hóa thông tin thể thao quận 4

19

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND quận 4

20

Vũ Hoàng Tiến

Chánh Văn phòng HĐND – UBND quận 4

21

Hồ Thế Hùng

Bí thư Đảng ủy phường 10

22

Phạm Minh Tuấn

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ quận 4

23

Lê Thị Hằng

Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận 4

24

Trần Thị Thu Hà

Trưởng Phòng Tư pháp quận 4

25

Nguyễn Hùng

Giám đốc Trung tâm TDTT quận 4

26

Nguyễn Tường Long

Giám đốc Trung tâm BDCT quận 4

27

Lý Tấn Hòa

Bí thư Đảng ủy phường 4

28

Nguyễn Thanh Thắng

Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động quận 4

29

Nguyễn Đình Phúc

Bí thư Đảng ủy phường 16

30

Trần Hoàng Quân

Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường quận 4

31

Huỳnh Thế Thạch

Chánh Văn phòng Quận ủy

32

Huỳnh Văn Nở

Phó Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

33

Bùi Thanh Tân

Giám đốc BQLDAKVĐT và XD quận 4

34

Đỗ Thị Trúc Mai

Bí thư Đảng ủy phường 12

35

Trần Phương

Trưởng Phòng tài chính kế hoạch quận 4

36

Nguyễn Văn Hiển

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy

Thông báo