Thứ Năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023

Diễn văn bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 4 lần IX nhiệm kỳ 2005 – 2010

(Do Đồng chí Trương Minh Nhựt đọc)

--------------------

Kính thưa :

- Đồng chí Phạm Phương Thảo – Phó Bí thư/ Chủ tịch HĐND Tp. HCM

- Các đồng chí lão thành cách mạng.

- Các Mẹ Việt anh hùng.

- Các Đồng chí khách mời.

- Các đại biểu và toàn thể Đại hội.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội chúng ta đã hoàn thành chương trình đề ra một cách tốt đẹp. Đoàn Chủ tịch nhiệt liệt hoan nghênh những cố gắng của tất cả các đại biểu và các đồng chí !

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu văn kiện Đại hội, tham gia đóng góp và nhất trí cơ bản với dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ X và văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII. Những ý kiến đóng góp bổ sung của đại biểu thể hiện sự tâm huyết với lòng mong muốn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đại hội đã có sự thống nhất cao với báo cáo đánh giá nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ trong 5 năm tới đồng thời bày tỏ lòng quyết tâm xây dựng quận 4 phát triển toàn diện tiến lên “Giàu đẹp – văn minh - hiện đại – nghĩa tình”.

Đại hội cũng đã nhất trí cao trong việc chọn lựa bầu các đồng chí đủ tiêu chuẩn tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa IX đảm bảo được tính liên tục, kế thừa của Đảng bộ và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII.

Kính thưa Đại hội !

Có thể nói rằng thành công của Đại hội một phần là nhờ sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phạm Phương Thảo – Phó Bí thư/Chủ tịch HĐND Tp. HCM, những ý kiến quý báu đó, là sự động viên to lớn, cũng đồng thời giao trách nhiệm cho Đảng bộ quận 4 phải phấn đấu vươn lên mạnh mẽ để hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Để thực hiện được điều này, trước hết Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và mỗi đại biểu chúng ta cùng với toàn Đảng bộ phải ra sức phấn đấu, tăng cường đoàn kết, học tập, tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt. Có như vậy mới lãnh đạo thực hiện thắng lợi được những nhiệm vụ mà Đại hội đề ra.

Thưa các đồng chí !

Những kết quả đạt được trong Đại hội lần này, đã chứng minh: Đại hội chúng ta có đầy đủ trách nhiệm trước Đảng bộ và có thể nói rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 4 lần thứ IX đã thành công tốt đẹp.

Thay mặt Đại hội, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với sự chỉ đạo giúp đỡ của Ban Thường vụ Thành ủy, của các Ban Đảng và Tổ công tác Thành ủy, đặc biệt Đồng chí Phạm Phương Thảo – Phó Bí thư Thành ủy/Chủ tịch HĐND Tp. HCM đã dành thời gian tham dự Đại hội. Các đồng chí luôn quan tâm, giúp đỡ để quận 4 tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ IX.

Xin chân thành cảm ơn các đồng chí cách mạng lão thành, Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo quận qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo quận bạn trong Thành phố đã đến dự, động viên, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Ngoài ra, còn sự đóng góp to lớn của các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, của cán bộ, nhân viên các Ban Đảng, lực lượng võ trang, các cơ quan, đơn vị thuộc quận 4.

Kính thưa các đồng chí !

Một lần nữa, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các đồng chí đã góp phần cho sự thành công của Đại hội. Từ Đại hội này, nhất định Đảng bộ quận 4 sẽ lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội tiếp tục có sự tăng trưởng cao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Với tinh thần tiến công cách mạng mà Đại hội đã mang lại, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận 4 lần thứ IX.

Kính chúc các đồng chí sức khoẻ và hạnh phúc./.

Thông báo