Thứ Năm, ngày 6 tháng 10 năm 2022

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4 Khóa IX (Nhiệm kỳ 2005 - 2010)(Tính đến 30/3/2010)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn Tường

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy

2

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy

Nguyễn Tiến Đạt

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận

Nguyễn Đức Thắng

Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

Bùi Trung Tín

Trưởng Công an Quận 4

Dương Tuấn Anh

Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự quận 4

Nguyễn Thị Cúc

Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy

Hồ

Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy

9

Phạm Minh Tuấn

Trưởng Ban Dân vận Quận ủy

10

Nguyễn Phan Bích Thủy

Bí thư Đảng ủy phường 15

11

Trần Hoàng Quân

Phó Chủ tịch UBND quận 4

12

Huỳnh Văn Nở

Trưởng Phòng Nội vụ quận 4

13

Võ Trọng Dần

Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Quận ủy

14

Nguyễn Thị Hồng

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 4

15

Lê Ngọc Hiển

Bí thư Quận Đoàn 4

16

Lưu Văn Thành

Trưởng Phòng Giáo dục quận 4

17

Trần Tiến Dũng

Trưởng Phòng VHTT thể thao quận 4

18

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBND quận 4

19

Vũ Hoàng Tiến

Chánh Văn phòng HĐND – UBND quận 4

20

Bùi Quốc Tuấn

Bí thư Đảng ủy phường 8

21

Nguyễn Đình Phúc

Trưởng Phòng LĐ-TB-XH quận 4

22

Lê Thị Hằng

Phó Chánh án Tòa án nhân dân quận 4

23

Trần Thị Thu Hà

Trưởng Phòng Tư pháp quận 4

24

Nguyễn Văn Hiển

Phó Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

25

Nguyễn Tường Long

Giám đốc Trung tâm BDCT quận 4

26

Lý Tấn Hòa

Bí thư Đảng ủy phường 4

27

Nguyễn Thanh Thắng

Chủ tịch Liên đoàn lao động quận 4

28

Nguyễn Thiện Hoàng Lên

Trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 4

29

Lâm Lệ Khanh

Trưởng Phòng Tài nguyên môi trường quận 4

30

Huỳnh Thế Thạch

Chánh Văn phòng Quận ủy

31

Trần Phương

Trưởng Phòng tài chính kế hoạch quận 4

32

Bùi Thanh Tân

Giám đốc BQLDAKVĐT và XD quận 4

33

Đỗ Thị Trúc Mai

Bí thư Đảng ủy phường 12

34

Tô Thị Bích Châu

Trưởng Phòng Y tế quận 4

Thông báo