Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Danh sách Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ IX (2005 – 2010)

1. Đồng chí NGUYỄN THỊ THANH TÂM

UVTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

2. Đồng chí NGUYỄN VĂN HIỂN

Quận ủy viên – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

3. Đồng chí BÙI NGỌC THU

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

4. Đồng chí ĐOÀN THỊ KIM THO

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

5. Đồng chí HUỲNH VĂN NỞ

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

6. Đồng chí LÊ NGỌC ÁNH

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy

Thông báo