Thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 4 nhiệm kỳ VIII (2000 – 2005)

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ VIII đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành, có 10 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (Bí thư và 02 Phó Bí thư). Từ đầu nhiệm kỳ đến nay có 09 đồng chí được điều chuyển công tác về các sở ngành Thành phố. Ban Chấp hành Đảng bộ quận được kịp thời bổ sung, hiện nay có 29 đồng chí, trong đó có 09 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Những kết quả đạt được và tồn tại đã nêu trong Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ đều có liên quan đến trách nhiệm của Ban Chấp hành. Trong báo cáo này, Ban Chấp hành Đảng bộ quận nghiêm túc kiểm điểm những ưu, khuyết điểm chủ yếu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; phong cách lề lối làm việc; phẩm chất, đạo đức, lối sống của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ :

I. VỀ PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ VÀ ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG :

Ưu điểm : Hầu hết các đồng chí trong Ban Chấp hành đã giữ vững lập trường, quan điểm của giai cấp công nhân, mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không dao động trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và mặt trái của cơ chế thị trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành luôn quan tâm đến việc giữ gìn đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh, đã giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn trong công tác; tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, thường xuyên quan tâm cải tiến phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc sát cơ sở để kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, kịp thời giải quyết có hiệu quả những vướng mắc. Đa số các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành giữ được đạo đức phẩm chất của người đảng viên.

Tồn tại : Việc rèn luyện tu dưỡng, giữ gìn đạo đức, lối sống của một vài thành viên Ban Chấp hành chưa tốt. Có 02 đồng chí Quận ủy viên thuộc khối nội chính do thiếu trách nhiệm, sai phạm trong công tác chuyên môn và thiếu rèn luyện về đạo đức, phẩm chất (trong thời gian trước đây) nên bị xử lý kỷ luật Đảng và chính quyền ở mức cao nhất (trong đó có 01 Ủy viên Thường vụ Quận ủy - Trưởng Công an và 01 Quận ủy viên - Viện trưởng Viện kiểm sát).

II. VỀ NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUẬN LẦN THỨ VIII :

1) Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các nghị quyết, chủ trương của Đảng và Nhà nước :

Nhằm cụ thể hóa và lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Thành ủy và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VIII, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã ban hành 14 Nghị quyết, 21 Thông tri, 05 Chỉ thị, 05 Chương trình làm việc, 121 Kế hoạch, chuyên đề, đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết hàng năm theo từng chuyên đề để việc thực hiện được sâu hơn trong toàn Đảng bộ.

2) Về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội :

a- Về phát triển kinh tế :

Kết quả : Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành đã bám sát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VIII đề ra, triển khai 25 chương trình, công trình, đề án (trong đó có hơn 50% là chương trình kinh tế). Đã đề ra những chủ trương thích hợp, quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhằm huy động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể phù hợp với cơ chế thị trường. Nhờ đó, kinh tế trên địa bàn luôn giữ được ổn định và tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng theo hướng mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm 14%, doanh thu kinh tế Hợp tác xã đạt tỷ lệ tăng trưởng bình quân 7,55%.

Tồn tại : Chưa phát huy hết nội lực và thu hút ngoại lực một cách mạnh mẽ; kinh tế có tăng trưởng nhưng chưa tương xứng với tốc độ phát triển của cơ sở hạ tầng; chưa chủ động phối hợp phát huy tốt các mũi nhọn kinh tế dịch vụ cảng, hàng hải, vận chuyển, giao nhận ngoại thương.

b- Về chương trình chỉnh trang kiến thiết đô thị :

Kết quả : Ban Chấp hành tiếp tục chỉ đạo tập trung công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết các phường, cụm phường, khu vực trọng điểm; đẩy mạnh hướng xây dựng, mở rộng các trục, nút giao thông trọng yếu (cầu, đường), giải tỏa nhà và cầu vệ sinh trên kênh rạch, thực hiện dự án môi trường nước; xây dựng các khu dân cư, chung cư cao tầng hiện đại mới. Hệ thống trường lớp được sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới khang trang hơn (trong đó đã có trường đạt chuẩn quốc gia). Các cơ sở hoạt động thể dục thể thao, công viên Khánh Hội (cụm thể dục thể thao), văn hóa, y tế được nâng cấp và mở rộng, xây dựng mới đưa vào sử dụng có kết quả. Quận đã chủ động làm việc với các doanh nghiệp Trung ương, thành phố đóng trên địa bàn để điều chỉnh quy hoạch, hỗ trợ di dời, chuyển đổi công năng, khai thác mặt bằng nhằm triển khai các dự án đô thị mới tại quận 4. Quận đã tích cực mở rộng quan hệ, hợp tác liên kết với các quận, huyện và tỉnh bạn để khai thác sử dụng đất đai, mặt bằng, xây dựng dự án các cụm dân cư, cụm công nghiệp bên ngoài quận.

Tồn tại : Cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư nhiều nhưng chưa đều, còn chậm ở một số phường phía Nam, chưa thực hiện xong việc xóa hết các nhà và cầu vệ sinh trên sông, kênh, rạch. Một số công trình, dự án đề ra nhưng tiến độ thực hiện còn chậm do thay đổi thủ tục đầu tư (trong đó có Trung tâm hành chính và các dự án bên ngoài quận). Công tác giải tỏa, đền bù tái định cư còn gặp một số khó khăn, phức tạp ở một vài dự án và một số ít hộ dân.

c- Về văn hóa - xã hội :

Kết quả : Song song với lãnh đạo phát triển kinh tế, Ban Chấp hành đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện các chương trình văn hóa – xã hội, chăm lo tốt hơn chất lượng sống cho nhân dân về vật chất và tinh thần; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xoá đói giảm nghèo, vì người nghèo, chăm lo diện chính sách và dân nghèo, khám chữa bệnh miễn phí, từ thiện... Đặc biệt trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành đã tập trung cao và chỉ đạo sâu sát cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, việc xây dựng các mô hình văn hóa cơ sở như đơn vị văn hóa, khu phố, phường văn hóa, tiến tới xây dựng quận văn hóa. Tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng dạy và học; tỷ lệ học sinh khá giỏi và học sinh tốt nghiệp các năm đều tăng, được xếp ở thứ hạng cao của Thành phố. Quận đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở, triển khai phổ cập trung học phổ thông, đến 2004 đã hoàn thành ở 9/15 phường và phấn đấu đến cuối năm 2005 hoàn thành 100% (15/15 phường). Mạng lưới y tế cơ sở được duy trì, phong trào tiêm chủng, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòng chống dịch bệnh, bảo hiểm y tế, chữa bệnh cho người nghèo; các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao thể chất đạt hiệu quả tốt.

Tồn tại : Cần quan tâm hơn nữa đối với việc dạy nghề, xuất khẩu lao động. Mạng lưới y tế cơ sở tuy đã củng cố nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thiết yếu của người dân. Trường lớp xây dựng nhiều nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu (học bán trú, nhất là học 2 buổi/ngày), trường Trung học phổ thông chưa xây dựng hoàn chỉnh.

3) Trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng, trật tự - an toàn xã hội :

Kết quả : Ban Chấp hành đã triển khai nhiều nghị quyết, đặc biệt xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh 2000 – 2005, Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với nhiệm vụ an ninh - quốc phòng. Qua đó, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, chủ động chống lại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Ban Chấp hành luôn quán triệt đến tận cơ sở, chú ý xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, xây dựng kế hoạch phòng thủ vững chắc và có biện pháp tích cực đấu tranh phòng ngừa tội phạm, chống các loại tệ nạn xã hội. Những cố gắng đó đã mang lại kết quả là quận giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự - an toàn xã hội, nắm bắt và giải quyết kịp thời những phát sinh, không để xảy ra những điểm nóng.

Tồn tại : Trong công tác lãnh đạo vẫn còn thiếu những biện pháp cụ thể để phát huy cao nhất sức mạnh của nhân dân, của hệ thống chính trị đối với phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tình hình tội phạm tuy có giảm, nhưng các vụ trộm cắp, cướp giật còn chiếm tỷ lệ cao trong các loại tội phạm. Sự phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý một số tình huống phức tạp chưa đồng bộ, còn lúng túng. Chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ còn hạn chế.

4) Về lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị :

Kết quả : Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban chấp hành đã tập trung kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị các cấp; tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh công tác tạo nguồn phát triển Đảng, lãnh đạo tổ chức thực hiện có kết quả cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng mà trọng tâm là chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, lãng phí và gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân. Chỉ đạo tổng kết các chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng và cải cách hành chính trên địa bàn quận, nhằm tiếp tục cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) Khóa VIII.

Công tác chính trị tư tưởng từng bước được đổi mới. Kịp thời tổ chức quán triệt các nghị quyết Trung ương, Thành ủy; thường xuyên tổ chức thông tin thời sự, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, đảng viên; tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên đề theo quy định 54-QĐ/TW về việc học tập lý luận chính trị cho đảng viên, gắn với giáo dục truyền thống dân tộc, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, uống nước nhớ nguồn. Tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu, nâng cao nhận thức đối với các nghị quyết của Đảng; lãnh đạo ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước, củng cố lòng tin trong nội bộ Đảng và nhân dân.

Về công tác tổ chức cán bộ, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về quy hoạch đào tạo và luân chuyển cán bộ. Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý thông qua công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sắp xếp, bố trí đã tạo điều kiện phát huy năng lực và trách nhiệm của cán bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, thành thạo chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đồng thời góp phần bồi dưỡng, rèn luyện thông qua thực tiễn, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận. Từng bước thực hiện luân chuyển theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, quan tâm đề bạt cán bộ nữ. Đã xây dựng Chương trình hành động về chiến lược và quy hoạch cán bộ đến năm 2010. Cho đến nay, đội ngũ cán bộ ở quận có bước phát triển mới về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, chính trị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đã thực hiện việc điều động, luân chuyển 45 cán bộ thuộc diện Quận ủy quản lý (09 đồng chí Quận ủy viên đã được Thành ủy điều động, luân chuyển công tác về các sở, ngành Thành phố). Hầu hết cán bộ trong diện điều động, luân chuyển, bố trí lại đều phát huy tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác phát triển Đảng đạt vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được coi trọng, thường xuyên gắn công tác phát triển Đảng, công tác cán bộ, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Công tác kiểm tra được tăng cường kịp thời và giải quyết dứt điểm các vụ nổi cộm, các đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý nghiêm các sai phạm của cán bộ, đảng viên (kể cả đề nghị xử lý theo pháp luật). Đồng thời, chú trọng chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra Đảng theo tinh thần Chỉ thị 29/CT-TW. Xây dựng Quy chế trách nhiệm người đứng đầu theo Quy định 428 của Thành ủy, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 15 của Thành ủy về “3 xây, 3 chống”.

Về lãnh đạo xây dựng chính quyền : Qua bầu cử Hội đồng nhân dân, tổ chức bộ máy Nhà nước từ quận đến phường được sắp xếp một bước, tiến hành việc sắp xếp các phòng ban chuyên môn của quận theo quy định của Chính phủ. Đã tiến hành thực hiện phân cấp, khoán biên chế, kinh phí gắn với cải cách hành chính. Các phường đã có nhiều cố gắng, tích cực thực hiện việc quản lý hành chính Nhà nước theo Quyết định 231/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố. Qua xây dựng củng cố tổ chức chính quyền các cấp, có nhiều chuyển biến tiến bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hoạt động của cơ quan dân cử có nhiều cải tiến cả về nội dung và phương thức, phát huy vai trò giám sát đối với Ủy ban nhân dân cùng cấp. Sự phối hợp giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở quận và phường tương đối chặt chẽ, nhất là trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc ở địa phương. Đã cùng các ngành chức năng của quận và Thành phố giải quyết được nhiều kiến nghị của cử tri về điện, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị …

Tồn tại : Một số tổ chức cơ sở Đảng còn hạn chế về vai trò lãnh đạo toàn diện. Hầu hết cán bộ, đảng viên vững vàng, giữ được phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên, nhưng cá biệt vẫn còn một số trường hợp giảm sút ý chí chiến đấu, thiếu tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật chưa nghiêm, thiếu tu dưỡng về đạo đức lối sống; công tác cán bộ vẫn còn hụt hẫng ở một số ít đơn vị.

Năng lực và hiệu quả quản lý hành chính Nhà nước và việc thực hiện cải cách hành chính từng lúc từng nơi vẫn còn hạn chế.

5) Quan tâm củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân :

Kết quả : Công tác vận động quần chúng được Ban Chấp hành đặc biệt quan tâm chú trọng và có bước phát triển mới. Việc lãnh đạo thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng về công tác vận động các giới, các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được tăng cường ngày càng tốt hơn; giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến dân sinh, dân chủ. Mặt trận và các đoàn thể quần chúng đã tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức nhiều phong trào hành động cách mạng của quần chúng. Ban Chấp hành đã chỉ đạo sát sao về công tác quần chúng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Đối với đoàn thể, các giới, đã chỉ đạo qua các chuyên đề, chương trình hành động, tạo được nhiều phong trào quần chúng thi đua yêu nước, đóng góp vào nhiệm vụ chung khá tích cực. Thực hiện dân chủ cơ sở, tổ chức tiếp dân, chăm lo giải quyết các bức xúc của nhân dân, giải quyết có kết quả một số các nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Tồn tại : Chất lượng chính trị của đoàn viên, hội viên còn thấp; việc xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị chưa đủ mạnh để có thể tham gia một số vụ, việc có tình huống phức tạp; các tổ chức công đoàn và Đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh chưa được phát triển đủ về số lượng và chất lượng chưa cao; phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở chưa đều và sâu.

III. VỀ PHƯƠNG THỨC, PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ QUẬN NHIỆM KỲ VIII :

Ban Chấp hành Đảng bộ quận luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời điểm, đề ra chương trình hành động cụ thể trên từng lĩnh vực. Về phương thức chỉ đạo, điều hành của tập thể Ban Chấp hành được thực hiện theo đúng quy chế, các nghị quyết và chương trình làm việc, đảm bảo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy được trí tuệ của tập thể và vai trò, trách nhiệm của từng Ủy viên Ban Chấp hành và phát huy tính dân chủ nội bộ trong Ban Chấp hành; có chú ý cải tiến phương thức lãnh đạo và phong cách công tác, chú ý nâng cao chất lượng các hội nghị. Ngoài những phiên họp định kỳ, Ban chấp hành còn tổ chức nhiều phiên họp để giải quyết những chuyên đề thực hiện chủ trương, nghị quyết lớn, những công việc đột xuất và các vấn đề về nhân sự. Ban Chấp hành Đảng bộ điều hành bằng nghị quyết, kế hoạch và hướng dẫn cụ thể; coi trọng việc lãnh đạo tổ chức thực hiện, xây dựng nền nếp làm việc, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo vai trò lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực công tác ở địa phương. Từng thời gian, tập trung dồn sức cho công tác trọng tâm, địa bàn trọng điểm và những công việc đột xuất. Đặc biệt đã chú ý hơn đến việc sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trong lãnh đạo, điều hành các công việc luôn với tinh thần vận dụng, sáng tạo, sáng kiến, dám nghĩ, dám làm và chịu trách nhiệm trước cấp trên, trước Đảng bộ và nhân dân. Đa số các đồng chí ủy viên thể hiện tính năng động, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình.

Phong cách lãnh đạo và lề lối làm việc của Ban Chấp hành thực hiện đúng quy chế và có nhiều cải tiến, sâu sát cơ sở. Nhiều chương trình, kế hoạch được chuẩn bị cụ thể, tập trung trí tuệ, thảo luận dân chủ và thẳng thắn, tạo sự nhất trí cao trong lãnh đạo, chỉ đạo ra quyết định và tổ chức thực hiện. Đồng thời, phân công, phân nhiệm từng đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách theo dõi nắm tình hình ở cơ sở. Đa số các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ được phân công, luôn phấn đấu khắc phục mọi khó khăn trong công tác.

Tồn tại : Công tác lãnh đạo, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ đối với cơ sở đôi lúc còn hạn chế; công tác thông tin trong Ban Chấp hành có vụ việc chưa kịp thời; một vài ủy viên còn hạn chế trong việc tham gia đóng góp vào sự lãnh đạo chung của Ban Chấp hành.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT HUY MẶT ƯU ĐIỂM, KHẮC PHỤC NHỮNG TỒN TẠI :

Trong 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VIII, Ban Chấp hành có nhiều thay đổi về nhân sự cán bộ chủ chốt do điều động của Thành phố, nhưng với tinh thần đoàn kết, và nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn thử thách, trong hoàn cảnh chuyển đổi cơ chế và quy chế quản lý mới, Ban Chấp hành nỗ lực cố gắng thực hiện các mục tiêu đã đề ra, từng bước vươn lên, đạt những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ quận đề ra cho 5 năm 2000 – 2005 đã được hoàn thành về cơ bản. Thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2), Ban chấp hành Đảng bộ quận đã nghiêm túc kiểm điểm, thẳng thắn tự phê bình và phê bình, tìm ra những thiếu sót, tồn tại trong phương thức chỉ đạo, lãnh đạo, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn để không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm đương nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ những kết quả, ưu điểm và những vấn đề tồn tại trong thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau :

1/ Kinh nghiệm đoàn kết, giữ vững các nguyên tắc tổ chức, xây dựng Đảng, đặc biệt thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Theo đúng Quy chế, quy trình, giữ nghiêm kỷ luật Đảng.

2/ Quá trình xây dựng nghị quyết, chương trình công tác phải căn cứ trên cơ sở đã được khảo sát thực tế, đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể mang tính khả thi. Đồng thời phải luôn sơ, tổng kết để rút ra cho được những việc làm tốt và chưa tốt, tập trung khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong cán bộ và nhân dân.

3/ Trong từng giai đoạn, từng thời điểm, trên từng địa bàn, lĩnh vực công tác cụ thể, kịp thời xây dựng những mô hình, những điển hình, tìm được khâu quan trọng, có ý nghĩa quyết định nhất để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tạo được kết quả cụ thể, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời uốn nắn chấn chỉnh thiếu sót.

4/ Phát huy dân chủ và tập trung được trí tuệ của tập thể Ban Chấp hành, thường xuyên tự phê bình và phê bình, sâu sát và biết lắng nghe ý kiến của cơ sở, đóng góp của quần chúng cho các nội dung lãnh đạo của Đảng bộ, tạo được sự đồng thuận trong nội bộ, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân.

Ban chấp hành Đảng bộ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của mình trước Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 4 lần thứ IX về quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII trong 5 năm qua./.

Thông báo