Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Xây dựng Đảng

Tăng cường công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát quyền lực và xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm

Cập nhật 14:20 18-02-2024

(Thanhuytphcm.vn) - Đảng và Nhà nước ta xác định việc tăng cường công khai, minh bạch, giám sát và kiểm soát quyền lực là một yếu tố quan trọng trong phòng, chống tham nhũng. Xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm là một điều kiện cốt lõi để phòng, chống tham nhũng một cách căn cơ.

Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM trân trọng trích giới thiệu nội dung “Tăng cường công khai, minh bạch, giám sát, kiểm soát quyền lực; xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm để “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực”.

Nội dung này được trích trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trâm Anh - Minh Trường - Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thông báo