Thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2024

Xã hội

Hải quân Việt Nam học tập, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật 08:57 24-11-2019

Thực hiện: Nhật Minh - Anh Quỳnh

Hình ảnh: Anh Tuấn

Dàn dựng: Thành Long

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo