Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Xã hội

Hải quân Việt Nam học tập, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

Cập nhật 08:57 24-11-2019

Thực hiện: Nhật Minh - Anh Quỳnh

Hình ảnh: Anh Tuấn

Dàn dựng: Thành Long

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thông báo