Thứ Tư, ngày 17 tháng 7 năm 2024

Môi trường - Đô thị

Hạn chế dùng áo mưa 1 lần, góp phần chống rác thải nhựa

Cập nhật 19:42 05-06-2021

Kịch bản: Anh Sa
Diễn viên: Thảo Thảo – Nguyễn Phương
Hiệu ứng âm thanh: Thành Long
Hiệu ứng hình ảnh: Minh Trường

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo