Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đề án Phát triển hạ tầng công nghiệp TPHCM giai đoạn 2020 - 2045

Cập nhật 19:19 16-04-2021

Thực hiện: Trung Nguyễn, Quyển Nhi, Viết Trung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thông báo