Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Xây dựng Đảng

Những bài học có giá trị để củng cố thêm bản lĩnh và niềm tin trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cập nhật 18:39 09-03-2024

(Thanhuytphcm.vn)  - Từ thực tiễn phong phú trong phòng, chống tham nhũng, Đảng ta đã rút ra 8 bài học quý giá, trong đó phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của Đảng; Phòng chống tham nhũng, tiêu cực là “chống giặc nội xâm”, phải tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không nghỉ, không ngừng ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực.

Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM trân trọng trích giới thiệu nội dung này trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trâm Anh - Minh Trường - Anh Sa

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo