Thứ Năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đề án Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2030

Cập nhật 19:36 10-05-2021

Thực hiện: Quyển Nhi, Viết Trung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo