Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Xây dựng Đảng

Cần nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng học tập chính trị

Cập nhật 19:43 17-01-2024

(Thanhuytphcm.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất”. Người khẳng định “Lý luận như kim chỉ nam, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”.

Trong tình hình đất nước ta đang mở cửa và hội nhập với quốc tế, việc nâng cao lý luận chính trị trong sinh viên có ý nghĩa quan trọng, nhằm tăng cường “sức trẻ” cho Đảng, tạo nguồn cán bộ kế cận, bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đảng viên. 

Trâm Anh - Nguyễn Bích – Minh Trường

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo