Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Chương trình Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giai đoạn 2020 - 2030

Cập nhật 09:24 09-05-2021

Thực hiện: Quyển Nhi, Viết Trung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo