Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Xây dựng Đảng

Dân vận khéo - việc gì cũng thành công

Cập nhật 17:05 27-01-2024

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 15/10/1949, báo Sự thật số 120 với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài "Dân vận". Với lời văn hàm súc, giản dị, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, Bác đã đưa ra những luận điểm rất quan trọng về công tác dân vận: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". 

Trong quá trình công tác, cán bộ, công chức, viên chức TPHCM luôn quán triệt tư tưởng chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã luôn thực hiện tốt công tác dân vận.

Trâm Anh - Nguyễn Bích – Minh Trường

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo