Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2025

Cập nhật 08:57 21-03-2021

Thực hiện: Trung Nguyễn, Quyển Nhi, Viết Trung

Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bình luận

Chính trị

Xây dựng Đảng

Quốc phòng - An ninh

Xã hội

Nhân sự mới

Văn hóa

Du lịch - Khám phá

Giao thông - Hạ tầng

Môi trường - Đô thị

Pháp luật

Thể thao

54 chương trình, đề án thành phần thực hiện Nghị quyết Đại hội

Thông báo