Thứ Hai, ngày 15 tháng 7 năm 2024

Xem xét việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2 của Quốc hội

Phiên họp thứ 16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Thanhuytphcm.vn) - Văn phòng Quốc hội cho biết, theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 17 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sẽ diễn ra vào ngày 28/11 để xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, UBTVQH sẽ cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội.

Tại phiên họp thứ 17, UBTVQH tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 4 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 2, kỳ họp thứ 5 của Quốc hội. Đồng thời, cho ý kiến về việc ký Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đến các cơ quan ngoại giao và lãnh sự 2 bên (Thỏa thuận Coca).

Về công tác nhân sự, UBTVQH sẽ xem xét, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối với các vấn đề quan trọng khác, UBTVQH sẽ xem xét: việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương; việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài (nguồn chi thường xuyên) năm 2021.

Cũng tại phiên họp này, UBTVQH còn xem xét, quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo