Cập nhật 21:03 16-01-2023

[Video] Cần cơ chế vượt trội, đẩy mạnh phân cấp cho TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 16/1, tại TPHCM, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Hội trường TPHCM kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của TPHCM.

Cập nhật 19:39 06-12-2022

Quán triệt các nguyên tắc chung, phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp để đưa Nghị quyết vào cuộc sống

(Thanhuyphcm.vn) – Chiều 6/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức. Đồng chí yêu cầu, các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ  6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đạt kết quả cao, hiệu quả thực sự, kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, phù hợp với điều kiện của các địa phương.

Cập nhật 19:51 05-12-2022

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị

(Thanhuytphcm.vn) – Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức ngày 5/12, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Cập nhật 14:33 05-12-2022

Nghị quyết số 27-NQ/TW đã xác định đúng mục tiêu, trọng tâm, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn

(Thanhuytphcm.vn) – Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức ngày 5/12, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã trình bày chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Cập nhật 21:06 21-10-2022

[Video] TPHCM: Tập trung nghiên cứu nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII để đưa nghị quyết vào cuộc sống

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 21/10, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM chủ trì và báo cáo kết quả.

Cập nhật 14:13 13-09-2022

Cán bộ Công đoàn TPHCM học tập, nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 5

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 13/9, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho 400 cán bộ Công đoàn các cấp.

Cập nhật 14:19 27-08-2022

Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 27/8, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập quán triệt, các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Quy định 69-QĐ/TW về thi hành kỷ luật tổ chức Đảng; Quy chế về công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Phương Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy; Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng thuộc Học viện chính trị Quốc gia khu vực II; Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Đảng bộ Khối…

Cập nhật 14:22 26-08-2022

Tổng cục Chính trị tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII tại TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 26/8, tại TPHCM, thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Cục Chính trị (thuộc Tổng cục Chính trị) tổ chức cho cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị tại TPHCM nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cập nhật 20:41 03-06-2022

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực văn hóa - văn nghệ

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 3/6, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ năm 2022.

Cập nhật 20:27 30-04-2022

Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng, góp phần thực hiện tốt Kết luận 21-KL/TW

(Thanhuytphcm.vn) – Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nhìn nhận một thực tế: “Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn thấp. Công tác rèn luyện, quản lý đảng viên ở một số nơi chưa được quan tâm đúng mức, còn thiếu chặt chẽ; có nơi còn buông lỏng sinh hoạt đảng, chất lượng sinh hoạt chưa cao, sinh hoạt chi bộ ở nhiều nơi vẫn còn hình thức; tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình còn yếu. Một số tổ chức cơ sở đảng, một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu”. Trên thực tế, đây là vấn đề đã tồn tại khá lâu nhưng chưa được khắc phục triệt để.

Cập nhật 08:05 30-04-2022

Tin vào bản lĩnh lãnh đạo của Đảng bộ TP anh hùng

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 30/4/1975 là dấu son của lịch sử, kết thúc 21 năm cuộc kháng chiến trường kỳ chống xâm lược, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước, khát vọng hòa bình của toàn dân tộc thành hiện thực.

Cập nhật 21:03 27-04-2022

[Video] Phát huy làm đúng và làm tốt nhiệm vụ được giao, lấy hiệu quả và sản phẩm cụ thể làm thước đo

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 27/4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 13 (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã bế mạc. Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Cập nhật 15:03 16-04-2022

Nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 16/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và thông tin thời sự cho hơn 100 cán bộ chủ chốt của các đơn vị trực thuộc. Dự Hội nghị có các đồng chí Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Nguyễn Phong Nhật, Phó Bí thư Đảng bộ Khối.

Cập nhật 13:00 14-04-2022

Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

(Thanhuyptphcm.vn) - Sáng 14/4, Đảng ủy Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn – TNHH một thành viên tổ chức Hội nghị Nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai thực hiện kết luận, quy định Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (ảnh).

Cập nhật 10:28 09-04-2022

Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Marketing: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XIII

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 8/4, Đảng uỷ Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến cho hơn 700 đồng chí cán bộ, đảng viên, viên chức, sinh viên trường.

Thông báo