Cập nhật 20:02 03-08-2023

Rà soát, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 3/8, Đảng ủy Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Cập nhật 20:16 20-07-2023

Quy tụ các nguồn lực phát triển khoa học - công nghệ

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 20/7, Đảng ủy Sở Khoa học - Công nghệ (KHCN) TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2023. Đến dự có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.

Cập nhật 12:09 15-07-2023

Hiệu quả từ công tác dân vận góp phần giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn

(Thanhuytphcm.vn) - Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận, hệ thống chính trị TP đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua "Dân vận khéo", góp phần đưa các phong trào cách mạng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tạo sự lan tỏa sâu rộng, tạo động lực mạnh mẽ vào sự phát triển kinh tế - xã hội TP, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là giải quyết những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn.

Cập nhật 21:09 14-07-2023

Tích hợp, linh hoạt vận dụng các giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 14/7, Đảng ủy Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Cập nhật 19:42 04-07-2023

Xác định rõ vị trí, tiềm năng và thế mạnh của ngành giáo dục - đào tạo trong phương hướng phát triển của TP

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 4/7, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ.

Cập nhật 08:10 02-07-2023

[Video] Dấu ấn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ XII

(Thanhuytphcm.vn) - Năm 2023 là năm thứ 3, năm bản lề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 6 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cập nhật 19:40 29-06-2023

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm dịch vụ bán lẻ

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 29/6, Đảng ủy Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TPHCM tổ chức sơ kết thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải.

Cập nhật 19:36 29-06-2023

Đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an TPHCM khóa XII

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/6, Đảng bộ Công an TPHCM tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an TPHCM khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Cập nhật 14:00 29-06-2023

Phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ xây dựng đảng, phát triển sản xuất kinh doanh

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 29/6, Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH Một thành viên (CNS) tổ chức hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Phi Long, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty CNS.

Cập nhật 14:30 28-06-2023

Chỉ ra vấn đề cốt lõi, trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện hiệu quả

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 28/6, Đảng ủy Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG TPHCM lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Cập nhật 20:20 27-06-2023

Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và hệ sinh thái VNPT AI toàn diện

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 27/6, Đảng ủy Viễn thông TP (VNPT) tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bí thư Đảng ủy VNPT Nguyễn Văn Hổ chủ trì hội nghị.

Cập nhật 21:19 26-06-2023

Tận dụng mọi nguồn lực, cơ hội đẩy mạnh sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp và thu nhập người lao động

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 26/6, Đảng ủy Bưu điện TP tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.

Cập nhật 16:26 23-06-2023

Chọn vấn đề đột phá, tạo thêm nguồn lực để Quận 10 phát triển toàn diện hơn

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 23/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 10 khóa XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 15. Đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đề nghị thời gian tới, Đảng bộ Quận 10 cần nỗ lực toàn diện hơn nữa; phấn đấu cao hơn nữa; tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm, nhất là chọn vấn đề đột phá để tạo thêm nguồn lực, sức bật để Quận 10 phát triển toàn diện hơn…

Cập nhật 20:15 22-06-2023

Từng cán bộ, đảng viên phải tận dụng cơ hội để đóng góp trí tuệ, sức lực vào sự phát triển giao thông TP

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 22/6, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM tham dự hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Giao thông vận tải (GTVT) khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cập nhật 20:55 21-06-2023

Phát triển TP Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới, hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM

(Thanhuytphcm.vn) – Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025  Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thủ Đức diễn ra chiều 21/6, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, TP Thủ Đức cần phát huy hết các tiềm năng, lợi thế; quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển TP Thủ Đức trở thành cực tăng trưởng mới, là đô thị sáng tạo, tương tác cao, hạt nhân thúc đẩy kinh tế - xã hội của TPHCM.

Thông báo