Chủ Nhật, ngày 25 tháng 2 năm 2024

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM hoàn thành 21/21 chương trình công tác

Đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 27/12, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở lần thứ 12 (mở rộng), đánh giá công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và công tác Dân vận năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023. Đến dự có các đồng chí Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Võ Sĩ, Phó Bí thư Đảng ủy Sở…

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy luôn quan tâm, chỉ đạo kịp thời, triển khai nhanh, có hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận. Kết quả hoàn thành 21/21 chương trình công tác của Sở, đã thực hiện vượt kế hoạch 4/4 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tham mưu trình UBND Thành phố đạt 18/18 nội dung (đạt 100% kế hoạch năm); đồng thời, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố ban hành 3 Nghị quyết để triển khai thực hiện trên lĩnh vực của ngành.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được chú trọng, công tác tuyên truyền được quan tâm đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và có chuyển biến tích cực. Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được Ban Thường vụ rất quan tâm. Trong năm đã kết nạp được 71/70 đảng viên, đạt tỷ lệ 101,43% chỉ tiêu năm, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ hiện có 1.218 đồng chí.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thinh cho biết, năm 2022, Sở đạt được những kết quả đáng ghi nhận, có 22/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chiếm 95,6%, tiêu biểu là tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo nghề trong tổng số lao động đang làm việc, tăng 38,18% kế hoạch năm; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, tăng 42,88% kế hoạch năm; thực hiện giảm hộ nghèo đạt 184,2% kế hoạch năm; giảm hộ cận nghèo đạt 188,07% kế hoạch năm; giải quyết việc làm cho người lao động vượt 5,3% so với chỉ tiêu năm, trong đó tạo việc làm mới đạt 100,9% kế hoạch năm; công tác an sinh xã hội được đảm bảo, tổ chức chăm lo kịp thời, đến với từng đối tượng chính sách theo quy định.

Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, mỗi cơ quan, đơn vị cần tăng cường xây dựng mối đoàn kết, tạo mối quan hệ công tác, đồng chí đồng đội; mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên… phải gương mẫu trong công tác, trong ứng xử, trong công việc, quan hệ với đồng nghiệp với nhân dân và người lao động; tăng cường công tác tiếp xúc đối thoại với cán bộ công chức, đảng viên, viên chức và người lao động để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Năm 2023, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ Sở cần tiếp tục đổi mới tư duy, quyết tâm, nỗ lực, tăng tốc để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần dũng cảm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên” gắn với các giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2023; chủ đề năm 2023 của Thành phố “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội”; gắn “Đoàn kết - Sáng tạo - Trách nhiệm - Trung thực - Kỷ cương” của Sở với các nhiệm vụ, chỉ tiêu 3 đề án, 8 chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lần thứ VIII.

Kim Cương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo