Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021

Cập nhật 07:52 18-10-2021

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2021):

Phụ nữ thời đại mới cần có quyết tâm mới, đạo đức mới, tác phong mới

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng ta và nhân dân ta đang xây dựng luôn hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội, hài hòa với lợi ích chính đáng của từng cá nhân. Phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc đổi mới, trong đó, thực hiện bình đẳng giới là một trong những tiêu chí của một xã hội tiến bộ và văn minh.

Cập nhật 20:10 17-10-2021

Chú trọng công tác giảm nghèo bền vững sau dịch

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Một trong những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong những năm qua là đã hoàn thành sớm mục tiêu Thiên niên kỷ của Liên hợp quốc về xóa đói, giảm nghèo, được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng về giảm nghèo trên thế giới. Năm 1993, tỷ lệ hộ nghèo cả nước là 58,1%, đến năm 2020 chỉ còn 2,75%. Kết quả trên có ý nghĩa rất to lớn, khẳng định ý chí, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân ta trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Đóng góp vào kết quả đó, các mô hình giảm nghèo của TPHCM đã luôn thể hiện sự đi trước và có ý nghĩa lan tỏa đến nhiều địa phương trong cả nước.

Cập nhật 18:36 17-10-2021

Loạt bài “Công tác dân vận trong phòng chống dịch Covid-19”

Bài 5: Các cấp công đoàn TPHCM vận động chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động khó khăn

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Đợt dịch lần thứ tư đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội, sức khỏe và đời sống của người dân. Với tinh thần “tương thân tương ái”, “đồng hành và chia sẻ”, các cấp công đoàn TPHCM phát huy tốt vai trò dân vận, tích cực tham gia phòng chống dịch, chủ động tìm cách làm hiệu quả, sáng tạo, phù hợp với thực tế, đoàn kết, đồng lòng, chung tay góp sức cùng chính quyền thành phố bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động và người dân khó khăn. Trong thời gian phòng chống dịch, các cấp công đoàn có nhiều mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả để hỗ trợ công nhân, người lao động.

Cập nhật 21:10 16-10-2021

Kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống công tác văn phòng cấp ủy (18/10/1930 – 18/10/2021):

Về vai trò của văn phòng cấp ủy trong bối cảnh hiện nay

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Văn phòng thường được hiểu là bộ phận mang tính kết nối và phục vụ của cả cơ quan có nhiều đơn vị trực thuộc vốn có các chức năng, nhiệm vụ khác nhau nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ của cơ quan đó.

Cập nhật 11:33 16-10-2021

Loạt bài “Công tác dân vận trong phòng chống dịch Covid-19”

Bài 4: Quận Bình Thạnh vận động nhân dân thực hiện phong trào “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19”

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Từ đầu tháng 5/2021 đến cuối 9/2021, Bình Thạnh là một trong những quận có số ca nhiễm Covid-19 cao của TPHCM. Tính đến cuối tháng 9/2021, toàn quận có 34.904 ca nhiễm trên địa bàn 20 phường. Ở nhiều khu phố, khu dân cư, mật độ dân đông, số ca F0 hàng ngày tăng nhanh, tạo áp lực rất lớn lên công tác phòng chống dịch.

Cập nhật 20:27 15-10-2021

Kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới (16/10):

Nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực cho nhân dân của Đảng và Nhà nước ta

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Đại hội lần thứ 20 của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (tháng 11/1979) đã quyết định chọn ngày 16/10 hằng năm làm Ngày Lương thực Thế giới, nhằm nâng cao nhận thức trong toàn cầu về nạn nghèo, đói và sử dụng hợp lý lương thực, thực phẩm.

Cập nhật 21:06 14-10-2021

Kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021):

“Lợi ích” và “nhiệm vụ” trong công tác dân vận

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Trong bài báo Dân vận, đăng ngày 15/10/1949 trên báo Sự thật dưới bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân. Công việc đổi mới, xây dựng là trách nhiệm của dân. Sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc là công việc của dân. (…) Dân vận không thể chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ. Trước nhất là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ ràng: Việc đó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”.

Cập nhật 19:38 14-10-2021

Kỷ niệm 39 năm Ngày Truyền thống Thanh niên công nhân TPHCM (15/10/1982 – 15/10/2021):

Những đảng viên công nhân trẻ sáng tạo, dám nghĩ, biết làm

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Những năm qua, noi gương các thế hệ đi trước, những đảng viên trẻ là công nhân không ngừng nỗ lực trong lao động, hoàn thành nhiệm vụ được giao, quyết tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn lao động sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của thành phố và đất nước.

Cập nhật 14:48 13-10-2021

Kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021):

Nâng cao chất lượng công tác dân vận trong bối cảnh hiện nay

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài Dân vận đăng trên báo Sự thật với bút danh X.Y.Z. Người khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trải qua các chặng đường cách mạng, Đảng ta đã vận dụng sáng tạo, có hiệu quả lời dạy của Người, khéo lãnh đạo, khéo tổ chức lực lượng, khéo vận động, đoàn kết, tập hợp các tầng lớp nhân dân thành các phong trào thi đua sôi nổi để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Cập nhật 08:44 13-10-2021

Kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2021):

Vận động người lao động trở lại doanh nghiệp làm việc trong giai đoạn bình thường mới

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Khi dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn, hệ thống chính trị cả nước đã và đang bắt tay triển khai các giải pháp tổng hợp nhằm nhanh chóng phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh, duy trì nền kinh tế tiếp tục phát triển ổn định. Trước tình trạng khan hiếm nguồn lao động sau dịch, các cấp ủy, chủ doanh nghiệp, công đoàn công ty… cần quan tâm vận động, thuyết phục, tập hợp công nhân quay trở lại doanh nghiệp làm việc trong giai đoạn bình thường mới.

Cập nhật 16:29 12-10-2021

Kỷ niệm 91 năm Ngày Truyền thống công tác tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2021):

Công tác tổ chức - cán bộ trong Đảng và bộ máy ngày càng hoàn thiện

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Ngày 14/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ nhất họp tại Hương Cảng đã thông qua Điều lệ Đảng, ghi rõ việc thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức kiêm giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương ngày nay). Đây là sự kiện ghi dấu việc Đảng coi công tác tổ chức xây dựng Đảng, là một nhiệm vụ quan trọng và cần sự chuyên nghiệp hóa. Sau này, theo quyết định của Ban Bí thư, ngày 14/10 hằng năm được lấy làm Ngày Truyền thống của công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Cập nhật 13:56 12-10-2021

Loạt bài “Công tác dân vận trong phòng chống dịch Covid-19”

Bài 3: Mô hình vận động thanh niên tham gia chống dịch qua mạng xã hội của Thành đoàn TPHCM

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) – Khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Thành đoàn TPHCM đã nhanh chóng đưa ra phương thức tập hợp thanh niên tham gia chống dịch qua các trang mạng xã hội trực thuộc Thành đoàn, đặc biệt là trang Go Volunteer. Cách làm này nhanh chóng mang lại hiệu quả khi hàng chục ngàn bạn trẻ đã được kết nối. Đặc biệt hơn, công tác tuyên truyền, nhân rộng các câu chuyện đẹp, điển hình tiêu biểu trong chống dịch thông qua mạng xã hội đã lan tỏa đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố.

Cập nhật 09:33 12-10-2021

Đảng bộ Bệnh viện thành phố Thủ Đức:

Lan tỏa giá trị học tập và làm theo gương Bác gắn với việc thực hiện chuyên môn

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Tại Bệnh viện thành phố Thủ Đức, từ khi thành lập, Đảng ủy luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là nhiệm vụ mà còn là phương châm, là kim chỉ nam trong quá trình phát triển. Từ một bệnh viện chỉ có 50 giường bệnh và 99 nhân viên, trang thiết bị máy móc lạc hậu, sau 14 năm thành lập, Bệnh viện hiện đã phát triển thành một bệnh viện đa chuyên khoa hạng I với đội ngũ có trình độ chuyên môn cao, thực hiện được các kỹ thuật cao, chuyên khoa sâu. Năm 2018, Bệnh viện được Sở Y tế đánh giá một trong 10 bệnh viện có chất lượng khám và điều trị tốt tại TPHCM. Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát, Bệnh viện đã đạt nhiều thành tích trong công tác phòng chống dịch. Một trong những nguyên nhân để có sự thành công đó là đội ngũ của Bệnh viện đã luôn ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”.

Cập nhật 08:40 11-10-2021

Kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2021):

Đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân TPHCM trong công tác phòng chống dịch

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Dịch bệnh kéo dài 2 năm qua làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên cả nước bị xáo trộn và đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đợt dịch lần thứ 4, tại TPHCM, dù ở hoàn cảnh nào thì cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp luôn phát huy truyền thống nghĩa tình, sát cánh chung tay cùng Chính phủ, chính quyền thành phố vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an sinh xã hội.

Cập nhật 17:26 10-10-2021

Chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự trong trạng thái bình thường mới

(Stxdd.thanhuytphcm.vn) - Từ ngày 30/9/2021, Công an TPHCM đã chỉ đạo công an các quận huyện và thành phố Thủ Đức ra quân bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn trong tình hình mới. Trước đó, trong thời gian giãn cách xã hội, công tác chống dịch trên toàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, hầu như tất cả các loại tội phạm và vi phạm đều giảm. Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, một số tội phạm có chiều hướng tăng về tính chất liều lĩnh, manh động, trong đó có các hành vi phạm tội với nguyên nhân bộc phát hoặc phát sinh từ mâu thuẫn trong sinh hoạt. Tình trạng bạo lực tập thể trong thanh thiếu niên, các tội phạm về xâm phạm tài sản, hoạt động liên quan tín dụng đen… cũng trở nên phức tạp.

Thông báo