Thứ Hai, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Hiện đại hóa công nghệ từ khâu quan trắc, dự báo, mở rộng hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 28/2, Đảng ủy Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ trực thuộc Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên - Môi trường đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Đài và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã làm tốt vai trò lãnh đạo của mình đối với cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch được giao. Mặc dù khó khăn, hạn chế về đầu tư, kinh phí, chi phí thường xuyên bị giảm, thiếu nguồn nhân lực bổ sung nhưng Đảng bộ Đài đã phấn đấu đạt, vượt kế hoạch đề ra về tất cả các mặt chuyên môn, tìm kiếm các nguồn dịch vụ nâng cao đời sống cán bộ viên chức, đẩy mạnh phát triển nhanh vào công tác nghiên cứu khoa học thực tiễn thông qua các đề tài chuyên môn cấp Bộ, Sở gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn các lĩnh vực Đài đang thực hiện.

Đối với các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Đã kết nạp được 50 đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Các mặt công tác ngày càng đi vào chiều sâu, thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo của Đảng trong tất cả mọi mặt hoạt động của Đài Nam Bộ.

Cạnh đó Đảng bộ cũng thực hiện tốt công tác tư tưởng, kịp thời giáo dục định hướng tư tưởng, tăng cường đẩy mạnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, nêu gương, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác tổ chức, cán bộ, quản lý đảng viên. Kịp thời phân công, phân nhiệm hợp lý trong điều kiện, tình hình mới, công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và lãnh đạo đoàn thể cũng dần đi vào nền nếp hơn và có chuyển biến rõ rệt. Hoạt động của đoàn thể có đóng góp tích cực vào xây dựng cơ quan, đơn vị và xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đại hội cũng nhìn nhận một số tồn tại và hạn chế như chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến để nêu gương, nhân rộng; trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng vẫn còn hạn chế ở một vài chi bộ, nội dung sinh hoạt chưa thật sinh động, đảng viên thụ động trong đóng góp ý kiến, việc ghi biên bản chưa thể hiện hết các nội dung cuộc họp, nội dung đăng ký học tập làm theo Bác còn chung chung, chưa thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Một vài chi bộ chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của đoàn thể, thiếu tập trung chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động phong trào chăm lo đời sống tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kì 2020-2025 tại Đại hội. Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kì 2020-2025 tại Đại hội.

Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, Đảng bộ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ đề ra Mục tiêu tổng quát của Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: “Tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Đài trong bối cảnh Nhà nước đang thực hiện đổi mới mạnh mẽ các thể chế kinh tế, tinh gọn bộ máy và kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực và tinh giản đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt, phấn đấu xây dựng, duy trì tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt nhiệm vụ đặt hàng, tự chủ về kinh phí thường xuyên. Tiếp tục hiện đại hóa công nghệ từ khâu quan trắc, thông tin, đến dự báo, đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ cao, chủ động tìm kiếm mở rộng hoạt động dịch vụ khí tượng thủy văn. Từng bước nâng cao đời sống cán bộ, viên chức ổn định tư tưởng, yên tâm, gắn bó với đơn vị”. Cạnh đó, Đảng bộ cũng đề ra các chỉ tiêu cơ bản cần phấn đấu như: chất lượng điều tra cơ bản vượt chỉ tiêu từ 2-3 điểm; chất lượng dự báo khí tượng thủy văn vượt chỉ tiêu từ 1-2%; chất lượng thông tin vượt chỉ tiêu từ 3-4%; trong nhiệm kỳ kết nạp từ 30 đảng viên mới với 70% là đoàn viên thanh niên.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kì 2020-2025 gồm 15 đồng chí.

H. Thảo


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo