Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Nâng cao hiệu quả các công trình “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quang cảnh hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 29/11, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị kiểm tra công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở 2022 của Khối Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy - Cụm thi đua số 1. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM chủ trì hội nghị.

Cụm thi đua số 1 gồm các đơn vị: Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP; Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Đảng ủy Ban quản lý Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Y tế; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM; Đảng ủy Khối Ngân hàng.

Trong 2022, các đơn vị Cụm thi đua số 1 thực hiện tốt công tác lãnh đạo trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân; chủ động nắm bắt tình hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh, thực hiện thường xuyên qua nhiều hình thức.

Đồng thời, các đơn vị trong Cụm thi đua cũng đã tham mưu đổi mới, nâng cao hiệu quả các công trình “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng và triển khai kế hoạch sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chương trình hành động của Trung ương và Thành ủy về công tác dân vận… Bên cạnh đó, cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các bức xúc, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người lao động nhân dân; tăng cường giáo dục cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, đẩy mạnh thực hiện dân chủ ở cơ sở hiệu quả, thiết thực; thể hiện rõ trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của các đoàn thể chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động; tổ chức các hoạt động chăm lo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình liệt sĩ, thương binh, có công với cách mạng; tổ chức các đợt hiến máu nhân đạo, trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,…

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TP Nguyễn Thị Bạch Mai ghi nhận kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở của các đơn vị Cụm thi đua số 1 trong năm 2022. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị Cụm thi đua số 1 cần tập quan tâm nắm chắc, kịp thời tình hình cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các đơn vị; tổ chức tập huấn lực lượng nòng cốt chính trị; lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền, nhất là phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình dân vận khéo trong các cơ quan nhà nước; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Văn Lượng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo