Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Đưa nghị quyết vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao

Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang báo cáo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 2/3, Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai và học tập các nghị quyết và kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và báo cáo tình hình thời sự Quý I năm 2023. Đồng chí Mai Tiến Dũng, Phó Bí thư phụ trách, điều hành Đảng bộ Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trương chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM báo cáo các nội dung: Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”… và báo cáo tình hình thời sự Quý I năm 2023 với các nội dung: Việc sửa đổi, điều chỉnh Luật Đất đai với các điều luật được cụ thể hóa nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa quy định tại Điều 54 Hiến pháp năm 2013 “Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước” khắc phục tình trạng khai thác giá trị đất đai phục vụ cho lợi ích riêng, lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm; Về tác dụng, hiệu quả và hạn chế của Ứng dụng Chat GPT sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Tiến Dũng đã chỉ đạo đảng viên toàn Khối xác định việc học tập Nghị quyết không những là nhiệm vụ của đảng viên mà còn là trách nhiệm của đảng viên, sau khi học tập về ứng dụng và đưa nghị quyết vào thực tiễn công tác để nghị quyết dần thấm nhuần, lan truyền sâu rộng trong cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên, sinh viên toàn Khối. Đồng chí đề nghị mỗi đảng viên là một tuyên truyền viên làm lan tỏa các giá trị nội dung các nghị quyết của Đảng trong sinh hoạt Chi bộ cũng như tại các buổi sinh hoạt, hội, họp của cơ quan, đơn vị.

Thái Ngọc


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo