Thứ Ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024

Tập trung triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và TPHCM

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 27/7, tại Hội trường Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TPHCM, Ban Dân vận Thành ủy tổ chức kiểm tra công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023 khối đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy đối với các đơn vị trong Cụm thi đua 1 - Ban Dân vận Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM làm Trưởng đoàn.

Cụm thi đua 1 - Ban Dân vận Thành ủy gồm các đơn vị: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố - Cụm trưởng; Khối Các cơ quan trung ương tại TPHCM - Cụm phó; Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố; Khối cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Ban Quản lý Khu chế xuất - Công nghiệp Thành phố; Khối cơ sở Bộ Y tế; Khối Đại học, Cao đẳng TPHCM; Khối cơ sở Bộ Giao thông Vận tải; Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường và Khối Ngân hàng.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị thành viên Cụm thi đua 1 đã bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Dân vận Thành ủy, kịp thời quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại cơ quan, đơn vị gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, phát huy năng lực, vai trò của người lao động, kết hợp hài hòa các lợi ích, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, góp phần cho doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững.

Đồng thời, quan tâm nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên, giảng viên, người lao động, sinh viên; gắn với các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng; tập trung tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung tuyên truyền, phổ biến, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định.

Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai phát biểu tại hội nghị Đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Thị Bạch Mai ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác dân vận, cấp ủy các đơn vị đã quan tâm lãnh đạo và triển khai thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí đề nghị các đơn vị Cụm thi đua 1 thực hiện rà soát chương trình công tác năm, bám sát nghị quyết của cấp ủy đơn vị để phấn đấu nỗ lực triển khai thực hiện tốt công tác dân vận và quy chế dân chủ ở cơ sở trong 6 tháng cuối năm 2023; tập trung xây dựng, triển khai thực hiện các chương trình, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và TPHCM… đặc biệt, quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, động viên đội ngũ cán bộ an tâm công tác trong thời gian thực hiện sắp xếp bộ máy theo kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp lại bộ máy một số đảng ủy cấp trên cơ sở.

Hằng Nga

 

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo