Thứ Hai, ngày 26 tháng 2 năm 2024

Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

 (Thanhuytphcm.vn) - Chiều 9/12, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 8, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đã nhấn mạnh, sau 3 ngày làm việc với tinh thần tích cực, dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp thứ 8, HĐND TP khóa X đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, tại kỳ họp này, đại biểu HĐND TP đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tập trung trí tuệ, giải quyết một khối lượng công việc lớn, quan trọng với sự đồng thuận, nhất trí cao đã có 32 lượt đại biểu HĐND TP phát biểu với 127 ý kiến tại các buổi thảo luận tổ, thảo luận tại Hội trường. Đồng thời, HĐND TP đã dành nhiều thời gian thảo luận về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công năm 2022;…

HĐND TP đã xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND TP, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND TP, tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 36 nghị quyết; trong đó có 15 nghị quyết về kinh tế - ngân sách, 8 Nghị quyết về cơ chế - chính sách; 6 nghị quyết về văn hóa - xã hội - giáo dục, thông tin truyền thông; 2 nghị quyết về đô thị, 2 nghị quyết về biên chế, nhân sự và 3 nghị quyết về một số nội dung quan trọng khác. “Đây là những Nghị quyết hết sức quan trọng, định hướng cho sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của Nhân dân TP năm 2023 và nhiều năm tới” - đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Nhằm thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị đối với các nghị quyết của HĐND TP đã được thông qua tại kỳ họp, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, từng tập thể, cá nhân triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm, kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đạt hiệu quả cao.

Cụ thể, trong năm 2023, HĐND TP sẽ tập trung giám sát chuyên đề về việc triển khai, thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn TP; việc triển khai, thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2025 theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2023. Ngoài ra, Thường trực HĐND TP sẽ giám sát việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển y tế trên địa bàn TP; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP. Các Ban sẽ đi sâu giám sát chuyên đề theo thực tiễn tình hình TP đặt ra...

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại phiên bế mạc. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ phát biểu tại phiên bế mạc.

Bên cạnh đó, triển khai bảo đảm hiệu quả, thiết thực Nghị quyết số 594/NQ- UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND gắn với “Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND TP, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện tổ chức chính quyền đô thị tránh tình trạng chồng chéo công tác giám sát với các cơ quan, đơn vị và thực hiện nghiêm đề án "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với hoạt động của HĐND" khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cũng đề nghị phát huy vai trò, trách nhiệm của các Tổ đại biểu HĐND TP trong hoạt động giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật của các cơ quan Nhà nước, việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, nhất là 16 quận không có HĐND quận, phường. Mỗi Tổ đại biểu thực hiện ít nhất một nội dung giám sát chuyên để, giám sát việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với nhân dân. Tổ đại biểu chịu trách nhiệm trước HĐND về những vấn đề giám sát, kiến nghị của cử tri tại địa bàn ứng cử và có giải pháp phối hợp các Ban HĐND TP, các cơ quan, địa phương giám sát chuyên đề, theo dõi kết quả, thông tin kết quả giải quyết cho cử tri biết.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP cần có giải pháp thiết thực, hiệu quả triển khai tích cực các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Thành ủy; bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; với mục tiêu tổng quát và 17 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có chỉ tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2023 từ 7,5% - 8%.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ bế mạc tại kỳ họp. Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ bế mạc tại kỳ họp.

Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị cần tập trung chia sẻ, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. Nâng cao đạo đức công vụ và hành chính chuyên nghiệp, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, của các cơ quan quản lý nhà nước và toàn hệ thống chính trị TP gắn với nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu làm đúng và làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao; chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống nhân dân, công tác an sinh xã hội; đồng thời, cần phải có những giải pháp hiệu quả trong tổ chức thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để bảo đảm chất lượng và đẩy nhanh tiến độ khối lượng công việc phát sinh ngày càng nhiều của TP hiện nay. Bên cạnh đó, quan tâm tăng cường giám sát các vụ việc tồn tại, kéo dài để kịp thời đề xuất, kiến nghị Thành ủy lãnh đạo xử lý dứt điểm, đảm bảo ổn định cuộc sống Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm về thực hiện các chính sách và thu hồi tạm ứng ngân sách. Tham mưu tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến khu Đô thị mới thủ Thiêm, để nơi đây phát triển như kỳ vọng của Trung ương và TP đã đề ra. “Đây là công việc cấp bách đòi hỏi nỗ lực lớn cần thực hiện” - đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ đề nghị UBND TP tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và các địa phương tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết của Chính phủ và HĐND TP, tìm ra các giải pháp nhằm phát triển kinh tế nhanh, bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc tế; nhưng cũng đảm bảo phát triển kinh tế hài hòa với văn hóa - xã hội; hoàn thành đề án đô thị thông minh để sớm ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác điều hành quản lý Nhà nước; đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, bảo đảm hạ tầng đi trước một bước; quan tâm khai thác và đầu tư phát triển các dự án hạ tầng cảng biển ngang tầm khu vực và thế giới; tăng cường liên kết phát triển vùng; Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thực hiện nghiêm kỷ cương quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch. Đồng thời, nâng cao khả năng dự trữ xăng dầu, phát triển hệ thống phân phối trong thời gian sắp tới.

Quang cảnh phiên bế mạc. Quang cảnh phiên bế mạc.

Bên cạnh đó, tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, gia đình chính sách, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo bình ổn giá cả các mặt hàng tiêu dùng; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, bảo đảm quốc phòng- an ninh, trật tự- an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng thời, tăng cường tổ chức đối thoại của chính quyền với người dân; đối thoại của Chủ tịch UBND quận, phường thuộc quận với Nhân dân theo quy định. Phát huy vai trò giám sát của các tổ đại biểu HĐND về việc giải quyết những kiến nghị, bức xúc, kiến nghị của nhân dân tại địa bàn ứng cử, nhất là việc quan tâm đến các cơ chế chính sách phù hợp phát triển TP và TP Thủ Đức, các dự án công trình trọng điểm, dự án đầu tư công phát huy hiệu quả khi hoàn thành, tránh dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả; tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đã được Trung ương phê duyệt, các các giải pháp và nguồn lực thực hiện các 4 chương trình đột phá, 51 đề án tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI đề ra…

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo