Thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023

Biểu quyết thống nhất thực hiện chỉ tiêu tổng doanh thu phát sinh năm 2022 đạt hơn 4.405 tỷ đồng

Hội nghị tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2024

(THanhuytphcm.vn) - Ngày 24/3, Bưu điện TPHCM đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2022 với sự có mặt của 133/142 đại biểu được triệu tập tham dự, đạt 93,66% tổng số đại biểu được triệu tập.

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động Bưu điện TPHCM năm 2021, tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị năm 2021.

Hội nghị đã nghe Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Bưu điện TPHCM trả lời kiến nghị của đơn vị về các chế độ chính sách liên quan đến người lao động, tăng cường năng lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã biểu quyết thống nhất Nghị quyết Hội nghị bao gồm các nội dung chủ yếu như sau: Phấn đấu thực hiện tổng doanh thu năm 2022: 4.405,647 tỷ đồng, tăng 57% so với thực hiện năm 2021.Trong đó: Dịch vụ bưu chính chuyển phát: 2.267,683 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2021; Dịch vụ tài chính bưu chính: 189,640 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2021; Dịch vụ phân phối truyền thông: 1.948,324 tỷ đồng, tăng 75% so với năm 2021. Tổng chi phí: 3.552,045 tỷ đồng, tương đương 161% so với năm 2021.Chênh lệch thu - chi: 197,779 tỷ đồng, tương đương 140 % so với năm 2021.

Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 – 2024 gồm 5 thành viên. Hội nghị cũng đã thông qua 10 nội dung kiến nghị gửi về Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Thông Phan


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo