Thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020

5 giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tuyên dương điển hình học tập và làm theo Bác năm 2019

(Thanhuytphcm.vn) - Trong những năm qua, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực trong thực hiện Chỉ thị 05/TC-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh việc tiếp tục duy trì, nâng chất, kịp thời triển khai, quán triệt chuyên đề hàng năm, cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo từ cấp khối đến cấp cơ sở; cụ thể hóa các tiêu chí tuyên dương gương điển hình; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát... Đảng ủy Khối có những nội dung đổi mới, sáng tạo, tiếp tục góp phần nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, tạo ra sự chuyển động mạnh mẽ đối với kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Một là, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện nội dung đột phá của Chỉ thị 05 với nội dung, cách làm mới là phát động cơ sở đảng, đoàn thể khối đăng ký công trình thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội thành phố với mục tiêu, nội dung, lộ trình, tiêu chí đánh giá cụ thể. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn (Văn phòng UBND TP, HĐND TP; Sở Nội vụ; Sở Thông tin Truyền thông; Sở Khoa học và Công nghệ; Ban Tuyên giáo Thành ủy) thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện các công trình thi đua. Trên cơ sở đó, các công trình được tuyên dương, khen thưởng các cấp có tính thuyết phục và sức lan tỏa.

Hai là, nâng cao chất lượng thực hiện kế hoạch làm theo của đảng viên, quần chúng, Đảng ủy Khối đã xây dựng và triển khai thống nhất hình thức xây dựng kế hoạch học tập và làm theo Bác nhằm hạn chế việc các cơ sở đợi đến cuối năm mới đánh giá hoặc đánh giá cảm tính. Trong đó, Đảng ủy cụ thể hóa các nội dung nêu gương trong học tập và làm theo của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo từ cấp phó phòng và tương đương trở lên tại các đơn vị, lãnh đạo các đoàn thể. Thực hiện nêu gương được xem là một trong những tiêu chí quan trọng để tuyên dương, khen thưởng học tập và làm theo Bác, là cơ sở đánh giá, phân loại đảng viên và công chức hàng năm.

Tuyên dương, khen thưởng công trình thi đua yêu nước Tuyên dương, khen thưởng công trình thi đua yêu nước

Ba là, đổi mới cách phát hiện và nhân rộng điển hình thông qua hội thi “Gương sáng làm theo lời Bác” với hơn 1.800 bài viết – thể hiện sự chiêm nghiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của khối về bản thân; sự cảm nhận về những giá trị tốt đẹp của đồng chí, đồng nghiệp và những người xung quanh như từ đồng chí lãnh đạo giữ trọng trách cho đến anh bảo vệ, chị lao công, nhân viên văn thư đến những đồng chí đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc, vẫn là tấm gương, là động lực cho sự phấn đấu đối với nhiều người với những việc làm rất cụ thể, thiết thực, đôi khi rất giản dị, đời thường. Đảng ủy Khối đã trao 21 giải cho những bài viết xuất sắc và tuyên dương 14 nhân vật tiêu biểu về học tập và làm theo Bác được giới thiệu trong các bài viết. Từ tháng 5/2016 đến tháng 9/2019, Đảng ủy Khối đã tuyên dương 338 tập thể, 433 gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giới thiệu và được TP tuyên dương 25 tập thể, 33 cá nhân; cấp ủy các cơ sở Đảng và đoàn thể khối đã tuyên dương 835 tập thể, 2.626 cá nhân.

Bốn là, ra mắt Chuyên trang “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần hệ thống, cung cấp các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05, các bài viết phân tích tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phản bác quan điểm sai trái; thông tin hoạt động và các cách làm hay của cơ sở; mở chuyên mục “Sinh hoạt chuyên đề theo Chỉ thị 05” đăng tải các nội dung sinh hoạt thiết thực giúp cơ sở tham khảo, nghiên cứu, đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ có chất lượng, khắc phục việc một số chi bộ chỉ đọc, nghe, thiếu liên hệ làm theo khi học tập chuyên đề hàng năm. Tính đến năm 9/2019, đã có 69 tin, 171 bài, 162 hình ảnh được đăng tải trên chuyên trang.

Năm là, chú trọng đầu tư sơ kết, tổng kết, kiểm tra giám sát, khảo sát việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ về kết quả thực hiện Chương trình trọng tâm số 10 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW. Trong đó, Đảng ủy Khối yêu cầu các chi bộ mỗi năm có ít nhất một giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị 05. Đồng thời, tăng cường đi cơ sở thông qua 7 tổ công tác. Từ tháng 4 năm 2017 và đến tháng 4 năm 2019, các tổ công tác đã có gần 900 lượt dự sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, sinh hoạt cấp ủy và các hoạt động của cơ sở. Qua đó, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc của cơ sở, đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt Chỉ thị 05 gắn với chuyên đề hàng năm tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị 05 tại cơ sở qua từng năm.

Để thực hiện hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, cấp ủy cơ sở và đoàn thể khối đăng ký 93 công trình thi đua, trong đó có: 15 công trình, giải pháp về xây dựng Đảng; 28 công trình, giải pháp xây dựng cơ quan, đơn vị; 15 công trình, giải pháp thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội; 17 công trình thực hiện 7 chương trình đột phá của thành phố thực hiện nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố; 18 công trình về cải cách hành chính. Qua đánh giá các công trình thi đua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đề xuất UBND TP tặng Bằng khen cho 4 đơn vị có công trình thi đua tiêu biểu nhất, kết quả công trình cụ thể, đảm bảo mục đích, yêu cầu của đợt thi đua, có tác động rõ đến chất lượng công tác xây dựng Đảng, đến nhiệm vụ xây dựng và phát triển TP.

Thu Nga – Thi Lê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo