Thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2020

Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 12/10, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM đã tổ chức kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2016).

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang công tác dân vận của Đảng. Trong 86 năm qua, Đảng ta luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, thể hiện mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn chiến thắng kẻ thù, xây dựng và bảo vệ đất nước. Trong mỗi giai đoạn lịch sử cách mạng, công tác dân vận có phương thức, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM Vũ Hữu Minh cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã xác định rõ nhiệm vụ công tác dân vận, trong đó xác định nội dung trọng tâm hàng năm với giải pháp cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Đảng ủy Khối đã tăng cường lãnh đạo đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Các đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối đã tập trung quán triệt cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác dân vận trong tình hình mới; xây dựng phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân”; giải quyết những nguyện vọng chính đáng, các vấn đề bức xúc của người dân…

Thời gian qua, công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước đã phát huy được tinh thần dân chủ trong quan hệ giữa chính quyền với nhân dân, giữa cán bộ, công chức với nhân dân khi giải quyết công việc. Công tác cải cách thủ tục hành chính ngày càng được nâng cao. Riêng năm 2016, Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP có quyết định tặng giấy khen cho 36 tập thể và 50 cá nhân điển hình “Dân vận khéo”.

Dịp này, các đại biểu đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng, Trưởng Khoa Xây dựng Đảng, Học viện Cán bộ TP báo cáo chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận.

S.Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo