Thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020

Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng:

Tập trung lãnh đạo các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Đồng chí Nguyễn Văn Rảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM trao thưởng cho các tổ chức cơ sở Đảng. Ảnh: Th.L

* Phấn đấu kết nạp 500 đảng viên mới

(Website TU) - Sáng 11/3, Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Rảnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Hoàng Năng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng TPHCM.

Theo báo cáo, năm 2013, Đảng ủy khối và các cấp ủy cơ sở đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong khối tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND TP thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ, Thành ủy, HĐND TP; quan tâm triển khai thực hiện 6 chương trình đột phá giai đoạn 2011 – 2015, 3 khâu đột phá chiến lược của Trung ương. Đảng ủy khối còn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở đưa nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành việc làm thường xuyên, từng bước đi vào nền nếp, gắn nhiệm vụ chính trị với công tác xây dựng Đảng. Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở các cấp ủy, điểm nổi bật là đã có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo xây dựng lập trường tư tưởng chính trị cho cán bộ đảng viên, quan tâm xây dựng cơ quan, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ và đánh giá cán bộ của nhiều đơn vị đi vào nền nếp và thực chất hơn. Từng cơ quan, đơn vị xác định rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu thông qua quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị, của cấp ủy, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ…

Trong năm, toàn Đảng bộ khối đã kết nạp được 503 đảng viên mới (chỉ tiêu đề ra là 500).

Trong năm 2014, Đảng ủy khối và cấp ủy cơ sở đảng chủ động bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của TP năm 2014; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại từng đơn vị góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của TP năm 2014. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Quan tâm việc tạo nguồn, phát triển đảng, thực hiện tốt chỉ tiêu kết nạp 500 đảng viên theo Nghị quyết Đảng bộ khối đề ra. Tập trung xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên; phấn đấu trên 75% đảng bộ, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh; trong đó ít nhất 15% đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Dịp này, Đảng ủy khối đã tặng giấy khen cho 12 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2013; 12 đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2011-2013); 177 đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền (2011-2013).

Th.L

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo