Thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020

Đội ngũ cán bộ, đảng viên Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM phải thực sự tin dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi với đại biểu tại đại hội. (Ảnh: Triệu Việt)

* Đồng chí Dương Công Khanh giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 5/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM đã khai mạc lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự tham dự của 298 đảng viên chính thức, đại diện cho hơn 7.000 đảng viên sinh hoạt tại 72 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối. Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM tham dự và chỉ đạo đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho biết, thực hiện nhiệm vụ của một đảng bộ cấp trên cơ sở không có chính quyền cùng cấp nhưng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Khối đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các cơ sở đảng trực thuộc đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong từng cơ quan, đơn vị tham mưu, đề xuất với Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP xây dựng nhiều giải pháp trong công tác chuyên môn và triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương nhằm góp phần ổn định kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội của TP.

Các cơ sở đảng của các sở, ngành quản lý nhà nước lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tham mưu tổng hợp, quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội đã góp phần làm cho các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, đô thị của TP từng bước chuyển biến tích cực, sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá, thu chi ngân sách đạt và vượt kế hoạch, thực hiện các chính sách an sinh xã hội có hiệu quả. Tham mưu và chung tay thực hiện tốt các phong trào tương thân, tương trợ, chăm lo cho đồng bào các giới và đối tượng gặp khó khăn, tạo được sự đồng thuận, ủng hộ từ nhân dân. Chú trọng tham gia và kiểm tra, giám sát việc thực hiện 6 chương trình đột phá của TP như: xóa, giảm ngập nước; tăng cường bảo vệ môi trường; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng tinh thần phục vụ nhân dân và ý thức công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; cải cách tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổ chức thanh tra, kiểm tra đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhũng nhiễu…

Các mặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác phát triển đảng viên… đã được Đảng ủy Khối quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Kết quả tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu trong lời nói, việc làm; công chức, viên chức và người lao động tích cực, tự giác trong tu dưỡng, rèn luyện. Đảng ủy Khối luôn quan tâm hướng dẫn kịp thời và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển Đảng. Các cấp ủy cơ sở đảng và đảng viên xác định công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng tại cơ quan, đơn vị. Việc phát triển Đảng trong lực lượng phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, xuất bản đã có sự chuyển biến tích cực hơn. 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng kế hoạch tạo nguồn bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, có phân công cấp ủy viên, đảng viên theo dõi, giúp đỡ đoàn viên ưu tú do các đoàn thể giới thiệu. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 2.400 đảng viên mới.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải yêu cầu Đảng ủy Khối, toàn Đảng bộ Khối, Ban Chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội của Khối cần nắm vững đặc điểm của một Đảng bộ lớn, có trên 7.000 đảng viên đang làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp TP. Đây là những cơ quan tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn Đảng bộ TP, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân TP; những cơ quan lãnh đạo, có trách nhiệm trong ban hành chính sách thuộc thẩm quyền; các cơ quan chỉ đạo tổ chức hoạt động của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân; các cơ quan tư pháp cấp TP; các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, thể thao, nghiên cứu, đào tạo cán bộ; cơ quan quản lý các dự án công trình trọng điểm quy mô lớn… Việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng thực sự trong sạch, vững mạnh tại các cơ quan rất quan trọng, là cơ sở để thực hiện nhiệm vụ chính trị, và là động lực lớn để xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 – 2020. (Ảnh: Triệu Việt)

Theo Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, năng lực, vị trí, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối có tác động trực tiếp đến việc hoạch định, xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện các quan điểm, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chủ trương, quyết sách xây dựng, bảo vệ và phát triển TP của Thành ủy. Vì vậy, việc xây dựng Đảng bộ Khối, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thật trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa quyết định đối với công tác xây dựng Đảng bộ TPHCM. Đảng bộ Khối phải đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm nâng cao “sức đề kháng” của từng cán bộ, đảng viên. Đề cao ý thức đấu tranh chống âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc chống phá chế độ của các thế lực thù địch; xây dựng Đảng bộ luôn vững vàng về tư tưởng chính trị trong mọi tình huống. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, trọng tâm là những chi bộ, đảng bộ chưa đạt trong sạch, vững mạnh; chi bộ, đảng bộ có nhiều khó khăn. Thực hiện tốt công tác cán bộ; tạo nguồn, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cũng yêu cầu Đảng bộ Khối phải chú trọng thực hiện cải cách hành chính trong Đảng; lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận; tăng cường đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Đảng bộ Khối. “Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân, có trách nhiệm với nhân dân, quán triệt quan điểm việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh” - Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải nhấn mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 27 đồng chí. Đồng chí Dương Công Khanh, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Theo chương trình, đại hội diễn ra đến ngày 6/8/2015.

Thiên Linh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo