Thứ Bảy, ngày 2 tháng 3 năm 2024

Đảng bộ Phường 5 Quận 8:

Thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Chung cư Giai Việt (Phường 5 Quận 8)

(Thanhuytphcm.vn) - Thấm nhuần lời dạy của Bác, “chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”, Đảng ủy Phường 5 Quận 8 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 23 chi bộ trực thuộc thực hiện nhiều giải pháp trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, Hướng dẫn 12-HD/TW của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn 116-HD/QU ngày 4/4/2022 về nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng bộ Phường 5 hiện có 876 đảng viên, 276 đồng chí được trao huy hiệu từ 30 đến 75 năm tuổi Đảng. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đảng viên góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh bền vững là một trong những nhiệm vụ quan trọng, được Đảng ủy đặc biệt quan tâm. 

Cụ thể, Đảng ủy Phường 5 đã chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trong phiên họp đầu tiên sau đại hội phải thông qua quyết định, quy chế sinh hoạt chi bộ; hướng dẫn quy trình, nội dung tổ chức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; chỉ đạo các cấp ủy phổ biến, quán triệt, triển khai sâu rộng nội dung các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Quận ủy đến toàn thể đảng viên nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sinh hoạt chi bộ. Quy chế sinh hoạt chi bộ được phân công cụ thể cho chi ủy viên phụ trách từng nội dung.

Bên cạnh đó, Đảng ủy ban hành thông báo phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách từng chi bộ; đồng thời phân công đảng viên là công chức sinh hoạt tại chi bộ khu phố, theo dõi, nắm bắt tình hình cơ sở kịp thời thông tin, báo cáo Thường trực Đảng ủy nội dung họp chi bộ cũng như kịp thời thông tin đến chi bộ, đảng viên những chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương; chỉ đạo Công an phường phân công cảnh sát khu vực tham dự sinh hoạt định kỳ chi bộ 10 khu phố, qua đó kịp thời thông tin tình hình an ninh chính trị, công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ… Đảng ủy phường cũng hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, giúp cấp ủy nắm vững nội dung, quy trình sinh hoạt, nâng cao năng lực, kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ. 

Nhờ vậy, thời gian qua, các chi bộ cơ bản đã có nhiều chuyển biến tích cực trong sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt cụ thể, thiết thực, phong phú, dân chủ, cởi mở, phát huy được vai trò người đứng đầu cấp ủy, bí thư chi bộ trong chỉ đạo, điều hành, vai trò của đảng viên trong thảo luận đóng góp xây dựng nghị quyết, góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết chi bộ đề ra.

Hầu hết các chi bộ đã khắc phục những khó khăn, hạn chế ở các chi bộ như đảng viên chi bộ khu phố cao tuổi đời, cao tuổi Đảng, đảng viên chi bộ doanh nghiệp công tác ở nhiều đơn vị còn khó khăn nội dung sinh hoạt, công việc chuyên môn nhiều...; việc bố trí, sắp xếp sinh hoạt chi bộ được đảng viên thống nhất thời gian cố định, duy trì nền nếp lịch sinh hoạt phù hợp bảo đảm các đảng viên tham dự đầy đủ.

Bên cạnh đó, các bí thư chi bộ, chi ủy viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chuẩn bị nội dung sinh hoạt, nội dung và cách thức tổ chức sinh hoạt cơ bản bám sát hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt đảng, từng bước quan tâm, chú trọng tới sinh hoạt chuyên đề. Một số chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các buổi chào cờ đầu tuần, đầu tháng như Chi bộ Công an, Quân sự, Chi bộ Chung cư Giai Việt…

Các cấp ủy, chi bộ đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của chi bộ trong từng loại hình để lãnh đạo, tham gia lãnh đạo nhiệm vụ gợi mở vấn đề để đảng viên tham gia đóng góp ý kiến. Cấp ủy, chi bộ doanh nghiệp đã bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh để ban hành nghị quyết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực phát huy tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu thực hiện, từ đó tạo được sự ủng hộ của lãnh đạo doanh nghiệp và sự đồng thuận, đóng góp tích cực vào kết quả sản xuất, kinh doanh.

Đặc biệt, cấp ủy chi bộ khu phố triển khai việc thực hiện nghị quyết chi bộ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương như tập trung các giải pháp chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, nâng cấp, sửa chữa hẻm, phát huy sức mạnh của các đoàn thể chi hội, chi đoàn khu phố tham gia thực hiện các công trình, việc làm thiết thực ý nghĩa như xây dựng công trình “Góc phố thân thiện”, công trình “Vì trẻ em thân yêu”, thực hiện hỗ trợ các em có cha, mẹ mất vì Covid-19; mô hình 1+ 1, 5+1, mô hình 5 hộ liền kề tại khu phố, kịp thời biểu dương các gương điển hình tại khu dân cư…

Cán bộ, công chức Phường 5 Quận 8 trong một buổi chào cờ đầu tuần Cán bộ, công chức Phường 5 Quận 8 trong một buổi chào cờ đầu tuần

Việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề được tổ chức tốt hơn, bàn cụ thể các giải pháp thực hiện nghị quyết chi bộ theo đặc thù của từng chi bộ. Như Chi bộ Quỹ tín dụng Chánh Hưng sinh hoạt chuyên đề các giải pháp kinh doanh hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; các chi bộ khu phố sinh hoạt chuyên đề về các giải pháp lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè khu phố; về xây dựng khu phố văn minh, khu phố an toàn…

Cấp ủy, nhất là bí thư chi bộ, đã xác định được vai trò, trách nhiệm của mình trong tổ chức sinh hoạt chi bộ; chủ động nắm tình hình, phân công nhiệm vụ cho đảng viên... thông qua đó, cán bộ, đảng viên đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của chi bộ và sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên.

Ngoài ra, Đảng ủy Phường, chi ủy các chi bộ thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được chi bộ phân công, kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu; trong năm 2022, Phường 5 đã tổ chức tuyên dương khen thưởng 89 gương điển hình.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Phường 5 tiếp tục đề cao trách nhiệm của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đối với chi bộ chung cư, đề xuất lãnh đạo cấp trên có hướng dẫn, định hướng nội dung hoạt động bảo đảm phù hợp. Đây là loại hình chi bộ mới phát sinh gần đây, hiện quy định còn chưa cụ thể nên thời gian qua, Đảng ủy phường chủ yếu vận dụng các hướng dẫn đã có, trên thực tế cần có sự định hướng sát hợp hơn.

Trần Thị Thu Trang


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo