Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2023

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM tập huấn về cải cách hành chính và chuyển đổi số

Quang cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 31/3, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức Hội nghị tập huấn về cải cách hành chính và chuyển đổi số. Đến dự có các đồng chí: Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cùng 1.000 cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, người phụ trách công tác cải cách hành chính và chương trình chuyển đổi số các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở tại hội nghị trực tiếp và các điểm cầu trực tuyến tại các đơn vị trực thuộc Sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thinh cho biết năm 2022, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội TP là một trong những cơ quan được triển khai đầu tiên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP; qua đó, Sở đã có 12 thủ tục hành chính được áp dụng dịch vụ công trực tuyến (2 dịch vụ công trực tuyến một phần và 10 dịch vụ công trực tuyến toàn trình) tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính TPHCM. Trong đó, Sở chú trọng vào việc giải quyết các nhu cầu của người dân, doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động của ngành như: Thủ tục cấp, cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm; thủ tục giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, thủ tục Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp… Các thủ tục trên từng bước được số hóa, nâng cấp để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực của Sở.

Trong thời gian tới, Sở tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện trong tất cả các lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, trọng tâm là phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 của TP. Đồng thời, Sở sẽ phối hợp với Văn phòng UBND TP và các sở, ngành liên quan đặc biệt là Sở thông tin và Truyền thông để tiếp tục hoàn thiện Cơ sở dữ liệu, số hóa hồ sơ bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu, nhằm kết nối với các bộ, ngành, địa phương góp phần quan trọng trong xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số…

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Thị Trung Trinh đã cung cấp các thông tin về các nội dung những kiến thức về chiến lược quản trị dữ liệu của thành phố như quy chế tích hợp, quản lý, vận hành, khai thác Kho dữ liệu dùng chung của thành phố và danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố; quy định, hướng dẫn về nội dung, cấu trúc dữ liệu,… phục vụ công tác thu nhập, tạo lập, chia sẻ dữ liệu chuyên ngành Lao động - Thương binh và Xã hội; triển khai quy chế quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử TP.HCM,  mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho cơ quan nhà nước, triển khai kế hoạch bảo đảm an toàn thông tin TP.HCM đến năm 2025; các nội dung phải làm khi tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ số, quy trình và thực hiện chuyển đổi số; chia sẻ kỹ năng tuyên truyền, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp về ứng dụng nền tảng số để đăng tải thông tin; tham gia tích cực vào công tác chuyển đổi số trên các lĩnh vực chuyển đổi số của ngành Lao động Thương binh và xã hội nói riêng và của TP nói chung.

Kim Cương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo