Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải tập trung đăng ký những đề mục cần cải cách hành chính

Đồng chí Lê Văn Thinh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 14/7 Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ Sở khóa VIII (mở rộng). Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Thinh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; Võ Sĩ, Phó Bí thư Đảng ủy.

Tại hội nghị, 24 lượt ý kiến của các đại biểu tập trung vào các nội dung: giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề cho lao động nông thôn 6 tháng cuối năm 2022; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh, quảng bá hình ảnh, ngành nghề đào tạo của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm tra an toàn vệ sinh lao động, công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội; triển khai thực hiện cải cách hành chính và Chương trình chuyển đổi số phục vụ nhiệm vụ phát triển ngành; thu thập, quản lý và khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu các đối tượng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành; công tác phát triển đảng viên mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thinh ghi nhận sự cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền các đơn vị, phòng ban của Sở. Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, đồng chí Lê Văn Thinh nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới: phải chủ động, đổi mới, xây dựng các nội dung phải bám theo chương trình công tác đầu năm; phát huy hết vai trò của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy về trách nhiệm phụ trách từng lĩnh vực, có kiểm tra đánh giá, để từ đó có điều chỉnh xây dựng các tiêu chí đánh giá thi đua và tiêu chí đánh giá để làm cơ sở chi thu nhập tăng thêm từng quý; thực hiện đề án đánh giá tình hình nhu cầu lao động, giải pháp thu hút duy trì lực lượng lao động, bền vững gắn với định hướng phát triển kinh tế xã hội của TP trong 6 tháng cuối năm và giai đoạn (2023 - 2025); tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính, tập trung đăng ký những đề mục cần cải cách hành chính, tăng thêm hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đăng ký những nội dung chuyển đổi số trong thời gian tới…

Kim Cương


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo