Thứ Sáu, ngày 23 tháng 2 năm 2024

Nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các hoạt động thực thi công vụ

Các đại biểu tham dự Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 29/9, Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM phối hợp Sở Nội vụ TP tổ chức Hội nghị chuyên đề: "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ của công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành TP". Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thanh Nhân, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ TP; Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP; Hàng Thị Thu Nga, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP.

Nâng cao ý thức trách nhiệm là giải pháp then chốt

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ TP Huỳnh Thanh Nhân cho biết, để tiếp tục xây dựng TPHCM trở thành địa phương đi đầu, phát triển nhanh và bền vững về mọi mặt, UBND TPHCM đã đề ra chủ đề năm 2023 là “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu đề ra trong Chủ đề năm, TP đã triển khai nhiều nhiệm vụ, chương trình, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Trong đó, việc củng cố và đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong các hoạt động thực thi công vụ là một trong những giải pháp đóng vai trò then chốt, góp phần nâng cao hiệu quả bộ máy Nhà nước thích ứng với yêu cầu tình hình mới. Nhất là sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 98/2023/QH15 cho phép TP thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Chia sẻ về những kết quả cũng như những tồn tại, hạn chế về hoạt động công vụ của TP sau 9 tháng thực hiện Chủ đề năm 2023, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân nhấn mạnh, cải cách hành chính nói chung, cải cách chế độ công vụ, công chức nói riêng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị cũng như sự đồng thuận từ người dân và doanh nghiệp. Trên hành trình đó, để đạt được kết quả tốt nhất, TP cần tập trung mọi nguồn lực sẵn có của mình, từ tài chính, nhân lực, đến phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất. Trong đó, quan trọng nhất chính là nguồn nhân lực đủ phẩm chất và năng lực, có ý chí cầu tiến, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao. Nói cách khác, động lực phát triển của TP chính là sự chuyển động của tất cả và mỗi người trong chúng ta, những cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Phải có sự đột phá mạnh mẽ trong tư duy và tầm nhìn

Tại Hội nghi, các đại biểu đã tập trung thảo luận chia sẻ những cách làm, kinh nghiệm của cấp ủy đảng trong xây dựng văn hóa công vụ cho đội ngũ công chức tại cơ quan, đơn vị. Cùng với đó là giải pháp của cấp ủy đảng trong thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK ngày 15/11/2021 của Đảng ủy Khối về nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc Khối Dân - Chính - Đảng TP. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng đề xuất đổi mới công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bố trí và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đi đôi với hoàn thiện tổ chức, bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội TP nhanh và bền vững.

Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Châu Minh Tỷ cho rằng, công tác quản lý, sử dụng cán bộ nói chung cần phải đổi mới tư duy. Ở đó, phải thống nhất chức vụ, quyền hạn là điều kiện để người đó làm việc chứ không phải để hưởng thụ. Do đó, khi thu hút người giỏi về làm việc thì phải bố trí chức vụ để họ phát huy năng lực. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp hình lưu niệm

Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Sở Nội vụ TP Nguyễn Đức Thịnh cho biết, thực hiện Chủ đề năm 2023, Đảng ủy Sở Nội vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, đảng viên tham mưu các cấp có thẩm quyền ban hành nhiều chương trình, đề án để thực hiện. Một trong những đề án trọng điểm là Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TP ngang tầm nhiệm vụ.

Nêu bật đặc điểm tình hình của TPHCM, đồng chí Nguyễn Đức Thịnh cho rằng, để phục vụ tốt cho công tác quản lý nhà nước, điều hành phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương có dân số trên 10 triệu dân và hơn 300.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó phần lớn là các doanh nghiệp có vốn FDI, đòi hỏi TP phải xây dựng được nền công vụ thực sự hiệu quả, có khả năng đảm đương khối lượng công việc rất lớn mà thực tiễn đặt ra. Vì vậy, Nghị quyết số 31-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP đã đặt ra yêu cầu phải khẩn trương xây dựng và phát triển nền công vụ của TP đáp ứng yêu cầu tổ chức chính quyền đô thị, phát triển TP nhanh và bền vững, theo lộ trình đề ra trong tình hình mới và các văn bản quy phạm pháp luật, lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy.

Đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ

Liên quan đến công tác đào tạo cán bộ, PGS.TS Nguyễn Văn Y, Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP cho biết, trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội ngày càng mạnh mẽ, yêu cầu ứng dụng có hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 gắn với thực tiễn xây dựng và hoàn thiện chính quyền đô thị, TP thông minh trên địa bàn TP, công tác đào tạo, bồi dưỡng đang đặt ra những yêu cầu và thách thức lớn cần phải giải quyết. Vì vậy, đổi mới hoạt động đào tạo bồi dưỡng để nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng một đội ngũ cán bộ xứng tầm, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn đang là một bài toán lớn trong quá trình cải cách chế độ công vụ trên địa bàn TP hiện nay. Để thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đó, cần phải có sự đột phá mạnh mẽ trong tư duy và tầm nhìn, sự phối hợp chặt chẽ, quan tâm sâu sát của các cấp, các ngành nhằm đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là cơ sở tiên quyết để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chung của TPHCM trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP Nguyễn Thị Kim Dung nhấn mạnh những giải pháp nhằm tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối đối với cấp ủy cơ sở và các đoàn thể Khối trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu về chất lượng hoạt động công vụ và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở từng cơ quan, đơn vị là vô cùng quan trọng.

Một trong những nội dung khác được đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung lưu ý là lãnh đạo việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ nhằm góp phần thực hiện công khai, minh bạch và giám sát, đánh giá quá trình thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức TP; lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo chất lượng phục vụ. Cùng với đó là lãnh đạo việc xây dựng và áp dụng các tiêu chí đánh giá năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức mới của đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng định lượng, cụ thể, gắn với hiệu quả, nâng cao năng suất, chất lượng công việc. Qua đó, buộc đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức TP phải không ngừng hoàn thiện bản thân trên mọi phương diện và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo