Thứ Hai, ngày 11 tháng 12 năm 2023

Khối thi đua 11 Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn ký kết giao ước thi đua năm 2023

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua 11 năm 2023

(Thanhuytphcm.vn) – Chiều 30/8, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua 11 năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trương Đức Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc điều hành Saigontourist Group.

Hội nghị đã triển khai Kế hoạch tổ chức hoạt động phong trào thi đua yêu nước Khối thi đua 11 năm 2023; Quy chế hoạt động và hướng dẫn các tiêu chí và thang điểm áp dụng cho khối thi đua, nhằm phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra, nhận xét, đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện phong trào thi đua giữa các phòng, ban trong năm 2023, đảm bảo minh bạch, đúng thành tích.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng, ban đã thảo luận, thống nhất các nội dung ký kết giao ước thi đua năm 2023 cũng như kế hoạch tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng của Khối thi đua 11. Trong đó các nội dung trọng tâm được cam kết thực hiện như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 12/8/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn;…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Đức Hùng mong muốn các phòng, ban tăng cường các hoạt động giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tổ chức tốt các hoạt động thi đua, góp phần cùng Saigontourist Group thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. 

Được biết, Khối thi đua 11 được hình thành trên cở sở 7 phòng, ban chuyên môn và Đảng - Đoàn thể tại Văn phòng Saigontourist gồm: Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Nhân sự, Văn phòng Tổng Công ty, Phòng Đầu tư, Phòng Kinh doanh – Tiếp thị, Ban Kiểm soát, Khối Đảng – Đoàn thể. Phòng Tài chính Kế toán Tổng Công ty được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Tổng Công ty chỉ định là Khối trưởng.

Văn Phú Thành


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo