Thứ Ba, ngày 5 tháng 3 năm 2024

Hội nghị triển khai, quán triệt quy định, hướng dẫn về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng

Toàn cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) Sáng ngày 25/12, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trương Đức Hùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc điều hành Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên; Huỳnh Minh Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy cùng hơn 80 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư – phó bí thư cấp ủy của 39 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng Công ty.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Đức Hùng, Phó Tổng Giám đốc điều hành Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên nhấn mạnh, hội nghị triển khai, quán triệt Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương được tổ chức hôm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đồng chí cho biết trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đó chính là nền tảng quan trọng cho việc giữ vững an ninh chính trị của Đảng, Nhà nước. Do đó, đồng chí yêu cầu các đại biểu tập trung lắng nghe, tiếp thu nội dung triển khai của Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Thành ủy, tích cực thảo luận, trao đổi các nội dung có liên quan và bảo quản tài liệu theo đúng quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Đồng chí Trương Đức Hùng, UV BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc điều hành Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên phát biểu chỉ đạo Đồng chí Trương Đức Hùng, UV BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc điều hành Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH Một thành viên phát biểu chỉ đạo

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Việt Hòa, Phó Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Thành ủy triển khai, quán triệt một số nội dung mới của Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW. Theo đó, Quy định số 58-QĐ/TW gồm 6 chương, 22 điều, thay thế cho Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị. Quy định số 58-QĐ/TW đề cập đến một số nội dung như: Việc xem xét, kết nạp người có vấn đề chính trị vào Đảng; việc xem xét, bố trí cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị; thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân,… So với Quy định số 126-QĐ/TW trước đây, Quy định số 58-QĐ/TW có một số điểm mới như: Bổ sung quy định mức giới hạn bố trí đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị phức tạp nhưng không vi phạm Quy định này; chỉ dẫn tương đương đối với các chức vụ chính quyền trong cơ quan quản lý nhà nước các cấp; lần đầu đưa vào quy định trường hợp cán bộ, đảng viên có con dâu, con rể là người nước ngoài…

Các đại biểu đã tiến hành thảo luận tại hội trường, làm rõ thêm một số nội dung mới trong Quy định số 58-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Qua hội nghị, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm người đứng đầu tổ chức đảng, đơn vị. Đồng thời, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức, quan điểm trong thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ, để nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay.

Văn Phú Thành


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo