Thứ Năm, ngày 18 tháng 7 năm 2024

Đảng bộ Saigontourist: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 26/12, tại Khách sạn Kim Đô, Đảng ủy Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tham dự có đồng chí Tô Đại Phong, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty; các cấp ủy các cơ sở đảng, Ban Chấp hành Công Đoàn và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty. Song song với hình thức trực tiếp, Hội nghị cũng tổ chức hình thức trực tuyến từ điểm cầu Đảng ủy Saigontourist triển khai đến 10 điểm cầu tổ chức cơ sở đảng trong toàn hệ thống.

Tại hội nghị, đồng chí Tô Đại Phong, nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo quán triệt triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Trên cơ sở nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu khóa XIII, Đảng ủy Saigontourist Group đã chỉ đạo các đồng chí bí thư các cấp ủy cơ sở, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết đến các cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động tại đơn vị bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng và trong tổ chức thực hiện. Chủ động xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII gắn với những chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình, đặc điểm từng đơn vị, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Hàng năm có kiểm tra giám sát việc thực hiện chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết đã đề ra. Mặt khác, tiếp tục tích cực tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Ngoài ra, Đảng ủy Saignoturist cũng đã triển khai đến các đại biểu các nội dung tuyên truyền cụ thể như: Kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023); các thông tin tham khảo báo cáo viên; nội dung về tổ chức Cuộc thi viết về công tác phòng, chống dịch Covid-19 cấp Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn năm 2023... Trọng tâm là việc triển khai Hướng dẫn số 65-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, trong đó xác định một số nội dung và phương thức thực hiện trọng tâm trong năm.

Văn Phú Thành


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo