Thứ Năm, ngày 25 tháng 7 năm 2024

Câu lạc bộ các nhà quản lý trẻ Samco thực hiện nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ quy hoạch

Diễn giả Nguyễn Mạnh Hiền trình bày về chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông nội bộ”.

(Thanhuytphcm.vn) - Câu lạc bộ các nhà quản lý trẻ Samco vừa tổ chức tổng kết hoạt động giai đoạn 2012 - 2021 và phương hướng giai đoạn 2021 - 2025 theo hình thức trực tuyến.

Câu lạc bộ các nhà quản lý trẻ Samco do Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty thành lập, dưới sự quản lý hoạt động của Ban Thường vụ Đoàn Tổng Công ty và Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng Công ty. Câu lạc bộ là nơi tập hợp, đoàn kết, đào tạo, phát huy cán bộ trong diện quy hoạch, cán bộ trẻ của Tổng Công ty. Việc tập hợp đoàn kết gắn bó đội ngũ cán bộ trẻ được Đảng ủy Tổng Công ty đặc biệt chú trọng trong sự nghiệp phát triển bền vững Tổng Công ty.

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ động tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì giải pháp đào tạo nguồn nhân lực là rất quan trọng. Trong những năm qua, Câu lạc bộ đã thực hiện 21 chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ quy hoạch, nổi bật như: đào tạo chuyên đề “7 thói quen thành đạt để xây dựng văn hóa doanh nghiệp”, đào tạo “Tư duy đổi mới về quản lý doanh nghiệp hiện đại”, hội thảo chuyên đề “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”; diễn đàn “Đổi mới công nghệ - sự sống còn của doanh nghiệp”…

Cùng với đó là các chương trình chương trình chia sẻ, giữ gìn và phát huy văn hóa Samco như: Tọa đàm “Cốt lõi văn hóa doanh nghiệp và tìm hiểu văn hóa Samco”; Tọa đàm chia sẻ sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp của Samco cho cán bộ quy hoạch.

Đồng thời, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã tổ chức nhiều hoạt động phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ quy hoạch như: Tọa đàm “Ý tưởng cho thời kỳ hội nhập”; hội thảo “Triển vọng phát triển Tổng Công ty giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030” nhằm đóng góp ý kiến cho Văn kiện Đại hội đảng bộ Tổng Công ty lần thứ IV.

Nhân Ngọc Dũng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo