Thứ Năm, ngày 8 tháng 6 năm 2023

Cập nhật 15:22 15-05-2023

Công tác kết nạp đảng viên ở các tổ chức đảng có vốn nhà nước không chi phối

(Thanhuytphcm.vn) - Đảng bộ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (Satra) hiện có 31 cơ sở đảng: gồm 7 đảng bộ, trong đó, có 5 đảng bộ có vốn nhà nước chi phối, 2 đảng bộ có vốn nhà nước không chi phối; 24 chi bộ cơ sở: trong đó, có 12 chi bộ có vốn nhà nước chi phối, 12 chi bộ có vốn nhà nước không chi phối (dưới 50% vốn, với 966 đảng viên, trong đó có 222 đảng viên thuộc 16 tổ chức đảng doanh nghiệp có vốn nhà nước không chi phối). Ban Thường vụ Đảng ủy Satra đã phổ biến, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Kế hoạch số 281-KH/TU ngày 28/6/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW đối với các cấp ủy, 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Satra. Qua triển khai quán triệt các cấp ủy đã nhận thức đầy đủ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên với công tác rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi tổ chức là không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức chức cơ sở đảng vững mạnh, trong sạch.

Cập nhật 19:31 02-05-2023

Trách nhiệm của đảng viên trong việc xây dựng chi bộ mạnh

(Thanhuytphcm.vn) – Trong bài viết “Mừng Đảng ta 34 tuổi”, đăng báo Nhân dân số 3598, ngày 3/2/1964, với bút danh T.L., Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Đảng mạnh là do mỗi một chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do mỗi một đảng viên ra sức làm trọn 10 nhiệm vụ đã ghi trong Điều lệ của Đảng…”. Như vậy, muốn chi bộ mạnh (hay ngày nay chúng ta hay gọi là “chi bộ trong sạch, vững mạnh”) thì không ai khác ngoài các đảng viên của chi bộ đó phải nỗ lực thực hiện. Sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của cấp ủy cấp trên chẳng qua là góp thêm những điều kiện để chi bộ trở nên vững mạnh, còn lại, tất cả các đảng viên, đặc biệt là cấp ủy, người đứng đầu, phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện để giúp chi bộ thực sự mạnh, cả trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xây dựng Đảng.

Cập nhật 09:23 15-04-2023

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, phát huy quyền dân chủ của nhân dân

(Thanhuytphcm.vn) -  Phát huy vai trò MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tham gia giám sát phản biện xã hội; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, Huyện ủy, UBND huyện, năm qua hệ thống mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở đổi mới tuyên truyền, vận động, tập hợp đoàn kết và phát huy quyền dân chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận về những việc chính quyền địa phương đang làm. Năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận.

Cập nhật 22:04 12-04-2023

Tập trung nâng cao chất lượng công vụ, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 11 và 12/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) đánh giá, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; sơ kết công tác quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2023. Đến dự có đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 chủ trì hội nghị.

Cập nhật 22:13 10-04-2023

Đổi mới phương thức lãnh đạo ở Đảng bộ huyện Củ Chi

(Thanhuytphcm.vn) -Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, nay là Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII), Đảng bộ huyện Củ Chi đã tập trung thực hiện về việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động chất lượng, hiệu quả.

Cập nhật 19:11 22-02-2023

Củ Chi: Nhiều mô hình hay trong xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới

(Thanhuytphcm.vn) -  Ngày 16/6/2008 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới, đã tạo luồng sinh khí mới cho hoạt động văn học nghệ thuật. Trong những năm gần đây, văn học nghệ thuật của huyện Củ Chi đã bám sát thực tiễn, phản ánh đa dạng sự vận động của hiện thực cuộc sống bằng tinh thần nhân văn, tích cực; văn học nghệ thuật không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Cập nhật 14:17 21-02-2023

Quận 12: Nhiều mô hình, cách làm hay trong xây dựng Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh
(Thanhuytphcm.vn) - Để Không gian văn hóa Hồ Chí Minh luôn hiện hữu thường xuyên, trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, của cán bộ, đảng viên, Quận ủy Quận 12 đã có nhiều mô hình, cách làm hay.
Cập nhật 18:08 29-12-2022

Huy động, tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong xây dựng và phát triển huyện Củ Chi

(Thanhuytphcm.vn) - Trong những ngày xuân mới này, cùng với công tác chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Củ Chi phấn khởi với kết quả hoàn thành tốt chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022 và được trao Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc TPHCM”. Với vai trò trung tâm đoàn kết, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện huy động, tập hợp các ngành, các giới, dân tộc, tôn giáo chung sức xây dựng và phát triển huyện nhà.

Cập nhật 18:03 29-12-2022

Quan tâm nhân rộng gương điển hình thực hiện tốt công tác Dân vận

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 29/12, tại hội trường UBND huyện Bình Chánh diễn ra hội nghị tổng kết Kế hoạch phối hợp hoạt động giữa Ban Dân vận Huyện ủy với UBND huyện, Ban Chỉ huy (BCH) Công an huyện; Hoạt động của Ban Chỉ đạo (BCĐ) phối hợp hoạt động giữa lực lượng vũ trang (LLVT) với các tổ chức chính trị - xã hội huyện năm 2022.

Cập nhật 21:40 10-09-2022

“Đúng vai, thuộc bài” – một yêu cầu quan trọng của cán bộ, đảng viên

(Thanhuytphcm.vn) - Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đã nêu nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu: “Cán bộ dù ở vị trí nào cũng phải luôn ý thức đầy đủ về trách nhiệm, “đúng vai, thuộc bài”, thật sự chuyên nghiệp, làm tốt nhiệm vụ được giao, phải gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm”.

Cập nhật 10:10 27-08-2022

Kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên

(Thanhuytphcm.vn) - Kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng. Vì vậy, UBKT Quận ủy Quận 5 luôn xác định việc nghiên cứu, quán triệt để thực hiện tốt nhiệm vụ này có vai trò rất quan trọng đối với UBKT, cán bộ kiểm tra các cấp và đảng viên trong tình hình hiện nay.

Cập nhật 08:41 26-07-2022

Về một số hạn chế trong tổ chức và sinh hoạt đảng hiện nay

(Thanhuytphcm.vn) – Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới (Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022) đã nêu nhiều hạn chế trong công tác tổ chức và sinh hoạt đảng. Các đánh giá đều khá thẳng thắn, sát thực và phổ biến, thể hiện sự nhìn nhận không tránh né của Trung ương đối với vấn đề này. Chẳng hạn, đó là: “chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế”, “một số cấp ủy cơ sở chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, thiếu gương mẫu”, “mô hình tổ chức một số loại hình tổ chức cơ sở đảng còn bất cập, chậm được kiện toàn, sắp xếp”, “một bộ phận đảng viên năng lực, trình độ, trách nhiệm chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”…

Cập nhật 20:03 28-06-2022

Suy nghĩ về công tác phát triển đảng viên ở địa bàn dân cư

(Thanhuytphcm.vn) - Công tác phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chi bộ. Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên mới, các cấp ủy đảng cơ sở đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu, lý tưởng, truyền thống lịch sử của Đảng, của dân tộc trong đội ngũ quần chúng ưu tú tại mỗi cơ quan, đơn vị.

Cập nhật 20:53 11-05-2022

Vai trò của từng đảng viên trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh

(Thanhuytphcm.vn) - Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, ngày 10/5/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Phải xác định rõ tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng ở cơ sở, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống tổ chức của Đảng”. Từ đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đội ngũ đảng viên có vai trò trực tiếp và là nhân tố cơ bản quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng…”.

Cập nhật 22:05 04-04-2022

Quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên

(Thanhuytphcm.vn) - Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm thứ ba thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong đó, có Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI. Năm 2022 cũng là năm tổ chức đại hội đảng các chi bộ bộ phận nhiệm kỳ 2022 - 2025. Chính vì vậy, các cấp ủy cần quan tâm củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, gắn với việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế thành phố.

Thông báo